Dodaj do mojego indeksu leków »

Rosudapin (Rosuvastatin+Amlodipine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Rosudapin (Rp) tabletki powlekane 10 mg + 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,30 Cena 100% (zł): 23,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosudapin (Rp) tabletki powlekane 10 mg + 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,30 Cena 100% (zł): 23,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosudapin (Rp) tabletki powlekane 15 mg + 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,50 Cena 100% (zł): 24,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosudapin (Rp) tabletki powlekane 15 mg + 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,50 Cena 100% (zł): 24,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosudapin (Rp) tabletki powlekane 20 mg + 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,50 Cena 100% (zł): 29,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosudapin (Rp) tabletki powlekane 20 mg + 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,50 Cena 100% (zł): 29,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rosudapin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

CO ZAWIERA ROSUDAPIN?

Rosudapin 10 mg + 5 mg
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
Rosudapin 10 mg + 10 mg
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu.
Rosudapin 15 mg + 5 mg
1 tabletka powlekana zawiera 15 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
Rosudapin 15 mg + 10 mg
1 tabletka powlekana zawiera 15 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu.
Rosudapin 20 mg + 5 mg
1 tabletka powlekana zawiera 20 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
Rosudapin 20 mg + 10 mg
1 tabletka powlekana zawiera 20 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
Lek Rosudapin zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA ROSUDAPIN?

Lek Rosudapin zawiera 2 substancje czynne: rozuwastatynę i amlodypinę. Rozuwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami - zmniejsza stężenie cholesterolu. Amlodypina należy do grupy leków zwanych antagonistami wapnia - jest stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, czyli nadciśnienia tętniczego.

KIEDY STOSOWAĆ ROSUDAPIN?

Lek Rosudapin jest przepisywany dorosłym pacjentom w leczeniu zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) i jednocześnie wysokiego stężenia cholesterolu, kiedy zmiana diety i aktywność fizyczna okazały się niewystarczające do uzyskania obniżenia stężenia cholesterolu i (lub) profilaktyki zdarzeń sercowo-naczyniowych, jeśli występują inne czynniki, które zwiększają ryzyko zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu lub związanych z tym zaburzeń zdrowia.
Lek Rosudapin jest wskazany u pacjentów, którzy stosują już rozuwastatynę i amlodypinę w tych samych dawkach jak w leku Rosudapin. Pacjenci, którzy już przyjmują rozuwastatynę i amlodypinę w oddzielnych tabletkach, mogą zamiast nich przyjmować 1 tabletkę leku Rosudapin, która zawiera obie substancje czynne w tych samych dawkach.
W czasie stosowania leku Rosudapin należy kontynuować dietę obniżającą stężenie cholesterolu i ćwiczenia fizyczne.

JAK STOSOWAĆ ROSUDAPIN?

Dawkowanie leku Rosudapin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku Rosudapin bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Sposób podawania
Lek Rosudapin można przyjmować przed posiłkiem lub po posiłku. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, popijając wodą. Nie należy przyjmować leku Rosudapin z sokiem grejpfrutowym.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU ROSUDAPIN?

W razie pominięcia dawki leku Rosudapin należy tę dawkę całkowicie pominąć i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY ROSUDAPIN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Rosudapin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (rozuwastatynę i amlodypinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem na inny lek z grupy antagonistów wapnia.
Lek Rosudapin nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ROSUDAPIN?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rosudapin lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Rosudapin i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek nietypowe bóle mięśni, które trwają dłużej niż można się było spodziewać.

JAK STOSOWAĆ ROSUDAPIN Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

JAK STOSOWAĆ ROSUDAPIN Z JEDZENIEM I PICIEM?

Osoby przyjmujące lek Rosudapin nie powinny pić soku grejpfrutowego ani jeść grejpfrutów, ponieważ grejpfruty i sok grejpfrutowy mogą prowadzić do zwiększenia stężenia substancji czynnej - amlodypiny we krwi, co może wywołać nieprzewidziane nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi leku Rosudapin.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ROSUDAPIN W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie wolno stosować leku Rosudapin, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Rosudapin, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Rosudapin, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ROSUDAPIN?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Rosudapin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Rosudapin i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów: nagły, świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu; obrzęk powiek, twarzy lub warg; obrzęk języka lub gardła powodujący znaczne trudności w oddychaniu i (lub) połykaniu; ciężkie reakcje skórne, w tym silna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, silny świąd, powstawanie pęcherzy, łuszczenie się i obrzęk skóry, zapalenie śluzówki lub inne reakcje alergiczne; zawał mięśnia sercowego, nieprawidłowe bicie serca; zapalenie trzustki, które może powodować silny ból brzucha i pleców.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ROSUDAPIN?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

CZY ROSUDAPIN WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Rosudapin może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy podczas stosowania leku Rosudapin. Jeśli lek będzie powodował nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub bóle głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ROSUDAPIN?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych