LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Rosulip Plus (Rosuvastatin + Ezetimibe) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Rosulip Plus (Rp) kapsułki twarde 10 mg + 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 68,00 Cena 100% (zł): 68,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rosulip Plus (Rp) kapsułki twarde 20 mg + 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 68,00 Cena 100% (zł): 68,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rosulip Plus

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Egis Pharmaceuticals PLC

Co zawiera Rosulip Plus?

Lek Rosulip Plus występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
Rosulip Plus 10 mg + 10 mg
1 kapsułka zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny cynkowej) i 10 mg ezetymibu.
Rosulip Plus 20 mg + 10 mg
1 kapsułka zawiera 20 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny cynkowej) i 10 mg ezetymibu.

Jak działa Rosulip Plus?

Lek Rosulip Plus zawiera 2 substancje czynne: rozuwastatynę i ezetymib, które zmniejszają stężenie cholesterolu.

Kiedy stosować Rosulip Plus?

Lek Rosulip Plus jest stosowany do zmniejszania stężenia cholesterolu we krwi.
Lek Rosulip Plus jest stosowany u pacjentów, u których nie udaje się uzyskać odpowiedniej kontroli cholesterolu stosując samą dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu. W czasie stosowania leku Rosulip Plus należy kontynuować dietę niskocholesterolową i zachowywać aktywność fizyczną.
Lek Rosulip Plus nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Lekarz może przepisać lek Rosulip Plus, jeśli pacjent przyjmuje już rozuwastatynę i ezetymib w takich samych dawkach jak w leku Rosulip Plus.

Jak stosować Rosulip Plus?

Dawkowanie leku Rosulip Plus, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Rosulip Plus można przyjmować o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub niezależne od posiłku. Kapsułkę należy połykać w całości i popijać wodą. Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Rosulip Plus?

W razie pominięcia dawki leku Rosulip Plus należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną planową dawkę o stałej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Rosulip Plus nie może być stosowany?

Leku Rosulip Plus nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (rozuwastatynę i ezetymib) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Rosulip Plus?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rosulip Plus lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Rosulip Plus i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek nietypowy, utrzymujący się ból mięśni. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu.

Jak stosować Rosulip Plus z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Rosulip Plus w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Rosulip Plus, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Rosulip Plus, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Rosulip Plus, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Rosulip Plus?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Rosulip Plus, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Rosulip Plus i natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpi obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu i połykaniu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Rosulip Plus?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Rosulip Plus wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Rosulip Plus nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych osób mogą występować zawroty głowy po przyjęciu leku Rosulip Plus. Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy, należy skontaktować się z lekarzem zanim pacjent będzie prowadził samochód lub obsługiwał maszyny.

Jak przechowywać Rosulip Plus?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner