LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Roswera (Rosuvastatin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Roswera (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 1,85 Cena 100% (zł): 4,74 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 5 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,94 Cena 100% (zł): 13,14 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,58 Cena 100% (zł): 9,37 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 10 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 7,46 Cena 100% (zł): 24,86 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 15 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 5,13 Cena 100% (zł): 13,81 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 15 mg 56 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,99 Cena 100% (zł): 23,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 15 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,82 Cena 100% (zł): 36,08 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,46 Cena 100% (zł): 18,04 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 20 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 14,18 Cena 100% (zł): 47,27 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 30 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 8,94 Cena 100% (zł): 26,31 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 30 mg 56 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 13,29 Cena 100% (zł): 44,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 30 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 20,63 Cena 100% (zł): 68,77 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 40 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 11,24 Cena 100% (zł): 34,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Roswera (Rp) tabletki powlekane 40 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 27,05 Cena 100% (zł): 90,18 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Roswera

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

Co zawiera Roswera?

Lek Roswera występuje w postaci tabletek w sześciu dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej). Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Roswera?

Rozuwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenie lipidów we krwi.

Kiedy stosować lek Roswera?

Lek Roswera jest zalecany u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi, co oznacza występowanie ryzyka zawału serca lub udaru. Lek Roswera jest zalecany u pacjentów, u których dieta oraz zwiększona aktywność fizyczna okazały się niewystarczające do uzyskania prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi. Pacjent stosujący lek Roswera powinien jednocześnie stosować dietę z obniżoną ilością cholesterolu i ćwiczenia fizyczne.
Lek Roswera jest również zalecany, jeśli u pacjenta występują inne czynniki zwiększające ryzyko zawału serca, udaru lub innych podobnych problemów zdrowotnych.

Jak stosować lek Roswera?

Dawkowanie leku Roswera, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Roswera można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Zaleca się przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Roswera?

W razie pominięcia dawki leku Roswera należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Roswera nie może być stosowany?

Leku Roswera nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rozuwastatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Roswera w dawkach 5 mg, 10 mg, 15 mg i 20 mg nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Lek Roswera w dawkach 30 mg i 40 mg nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Roswera?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Roswera lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Roswera i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu. Podczas przyjmowania leku Roswera należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Jak stosować lek Roswera z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Roswera w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Roswera, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Roswera, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Roswera, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Roswera?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Roswera, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Roswera i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów: ciężkie reakcje alergiczne (takie jak obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła), trudności w połykaniu i oddychaniu, ciężki świąd skóry z guzkami; nietypowy ból mięśni lub problemy z mięśniami trwające dłużej niż można oczekiwać; ciężkie zmiany pęcherzowe na skórze, w jamie ustnej, na spojówkach i narządach płciowych; objawy zapalenia wątroby (takie jak zażółcenie skóry i oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie kału, utrata apetytu); objawy zapalenia trzustki (silny ból brzucha).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Roswera?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Roswera wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W przypadku większości pacjentów lek Roswera nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. U niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy - w przypadku wystąpienia zawrotów głowy należy skontaktować się z lekarzem przed podejmowaniem prób prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Roswera?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner