Dodaj do mojego indeksu leków »

Rowatinex (Herbal preparation) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Rowatinex (OTC) kapsułki miękkie 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,60 Cena 100% (zł): 18,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rowatinex (OTC) kapsułki miękkie 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,50 Cena 100% (zł): 28,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rowatinex (OTC) krople doustne 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rowatinex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Rowa-Wagner GmbH & Co. KG Arzneimittelfabrik

CO ZAWIERA ROWATINEX?

Rowatinex kapsułki
1 kapsułka Rowatinex zawiera: 24,8 mg alfa-pinenu, 6,2 mg beta-pinenu, 15 mg kamfenu, 3 mg cyneolu, 4 mg fenchonu, 10 mg borneolu, 4 mg anetolu oraz 33 mg oleju z oliwek. Lek zawiera parahydroksybenzoesan etylu, parahydroksybenzoesan propylu, żółcień pomarańczową i żółcień chinolinową - mogą powodować reakcje alergiczne.
Rowatinex krople
100 g kropli Rowatinex zawiera: 24,8 g alfa-pinenu, 6,2 g beta-pinenu, 15 g kamfenu, 3 g cyneolu, 4 g fenchonu, 10 g borneolu, 4 g anetolu oraz 33 g oleju z oliwek.

JAK DZIAŁA ROWATINEX?

Lek Rowatinex działa moczopędnie oraz łagodnie rozkurczająco na drogi moczowe, ułatwiając wydalanie małych złogów kamieni nerkowych.

KIEDY STOSOWAĆ ROWATINEX?

Lek Rowatinex jest stosowany pomocniczo w przypadku stwierdzenia małych złogów kamieni nerkowych (tzw. piasku nerkowego).

JAK STOSOWAĆ ROWATINEX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
ROWATINEX - KAPSUŁKI
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, 1 kapsułka 3-4 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami.
ROWATINEX - KROPLE
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, jednorazowo 3-5 kropli przyjmowane 4-5 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami.
Dzieci
Leku Rowatinex nie należy stosować u dzieci.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować 30 minut przed posiłkiem. Krople podawać na cukrze (kostka lub łyżeczka do herbaty); dołączony kroplomierz należy stosować do odmierzania dawki.

KIEDY ROWATINEX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Rowatinex nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na którykolwiek składnik leku. Lek jest przeciwwskazany w przypadku ostrych lub przewlekłych schorzeń nerek. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ROWATINEX?

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują w ciągu 5 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli w czasie stosowania leku wystąpią objawy bólowe, szczególnie w okolicy lędźwiowej, kolka nerkowa, należy skontaktować się z lekarzem. W czasie stosowania leku Rowatinex zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów niż normalnie.

JAK STOSOWAĆ ROWATINEX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ROWATINEX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Rowatinex nie należy stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ROWATINEX?

Niekiedy mogą wystąpić łagodne, przejściowe objawy ze strony żołądka, np. nudności. W przypadku wystąpienia wymiotów lub utrzymywania się innych objawów należy przerwać stosowanie leku.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ROWATINEX?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY ROWATINEX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie wykazano wpływu leku Rowatinex na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ROWATINEX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych