LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Rozor (Rosuvastatin + Ezetimibe) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Rozor (Rp) tabletki powlekane 10 mg + 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 45,60 Cena 100% (zł): 45,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rozor

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan IRE Healthcare Ltd.

Co zawiera Rozor?

Lek Rozor występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg ezetymibu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Rozor?

Lek Rozor zawiera 2 substancje czynne: rozuwastatynę i ezetymib, które zmniejszają stężenie cholesterolu.

Kiedy stosować Rozor?

Lek Rozor jest stosowany w celu zmniejszania stężenia cholesterolu we krwi.
Lek Rozor jest stosowany u pacjentów, u których nie udaje się uzyskać odpowiedniej kontroli stężenia cholesterolu stosując samą dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu. Podczas stosowania leku Rozor należy kontynuować dietę niskocholesterolową i zachowywać aktywność fizyczną.
Lek Rozor nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Lekarz może przepisać lek Rozor, jeśli pacjent przyjmuje już rozuwastatynę i ezetymib w takich samych dawkach jak w leku Rozor.

Jak stosować Rozor?

Dawkowanie leku Rozor, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Rozor można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależne od posiłku. Tabletkę należy połykać w całości i popijać wodą. Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Rozor?

W razie pominięcia dawki leku Rozor należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną planową dawkę o stałej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Rozor nie może być stosowany?

Leku Rozor nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (rozuwastatynę i ezetymib) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Rozor nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Rozor?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rozor lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Rozor i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią nietypowe bóle lub dolegliwości ze strony mięśni, utrzymujące się dłużej niż pacjent mógłby oczekiwać. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu.

Jak stosować Rozor z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Rozor w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Rozor, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Rozor, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Rozor, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Rozor?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Rozor, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Rozor i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu i połykaniu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Rozor?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Rozor wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Rozor nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych osób mogą występować zawroty głowy po przyjęciu leku Rozor - w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Rozor?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama