Dodaj do mojego indeksu leków »

Rupatadine Bluefish (Rupatadine, Rupatadyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Rupatadine Bluefish (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,00 Cena 100% (zł): 26,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rupatadine Bluefish

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bluefish Pharmaceuticals AB

CO ZAWIERA LEK RUPATADINE BLUEFISH

1 tabletka zawiera 10 mg rupatadyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Rupatadyna jest lekiem przeciwhistaminowym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

KIEDY STOSUJE SIĘ LEK RUPATADINE BLUEFISH

Lek Rupatadine Bluefish jest stosowany w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia śluzówki nosa, takich jak kichanie, wydzielina z nosa, swędzenie oczu i nosa.
Lek Rupatadine Bluefish jest również stosowany w celu złagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

JAK STOSOWAĆ LEK

Dawkowanie leku Rupatadine Bluefish, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

POMINIĘCIE DAWKI

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć możliwie jak najszybciej, a następnie kontynuować przyjmowanie dawki zgodnie z zalecanym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK RUPATADINE BLUEFISH NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Rupatadine Bluefish nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rupatadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Rupatadine Bluefish nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, należy poinformować o tym lekarza. Pacjenci w wieku powyżej 65 lat oraz pacjenci z nieprawidłowym zapisem pracy serca (wydłużenie odstępu QTc w zapisie EKG), przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM

Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Leku Rupatadine Bluefish nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym, ponieważ nasila to działanie leku.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku Rupatadine Bluefish powinny poradzić się lekarza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Rupatadine Bluefish, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Jest mało prawdopodobne, aby lek Rupatadine Bluefish wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn należy sprawdzić, czy lek Rupatadine Bluefish nie powoduje senności lub zawrotów głowy.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych