LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Rupatadine Genoptim (Rupatadine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Rupatadine Genoptim (Rp) tabletki 10 mg 15 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,80 Cena 100% (zł): 12,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rupatadine Genoptim (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,90 Cena 100% (zł): 19,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rupatadine Genoptim

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

Co zawiera Rupatadine Genoptim?

Lek Rupatadine Genoptim występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 10 mg rupatadyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Rupatadine Genoptim?

Rupatadyna jest lekiem przeciwhistaminowym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Rupatadine Genoptim?

Lek Rupatadine Genoptim jest stosowany w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia śluzówki nosa, takich jak kichanie, wydzielina z nosa, swędzenie oczu i nosa.
Lek Rupatadine Genoptim jest również stosowany w celu złagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

Jak stosować Rupatadine Genoptim?

Dawkowanie leku Rupatadine Genoptim, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Rupatadine Genoptim?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie kontynuować stosowanie tabletek zgodnie z zalecanym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Rupatadine Genoptim nie może być stosowany?

Leku Rupatadine Genoptim nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rupatadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Rupatadine Genoptim nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Rupatadine Genoptim?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, należy poinformować o tym lekarza. Pacjenci w wieku powyżej 65 lat oraz pacjenci z nieprawidłowym zapisem pracy serca (wydłużenie odstępu QTc w zapisie EKG), przed zastosowaniem leku Rupatadine Genoptim powinni skonsultować się z lekarzem.

Jak stosować Rupatadine Genoptim z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować Rupatadine Genoptim z jedzeniem i piciem?

Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Leku Rupatadine Genoptim nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym, ponieważ nasila to działanie leku.

Czy można stosować Rupatadine Genoptim w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Rupatadine Genoptim u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Rupatadine Genoptim?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Rupatadine Genoptim, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Rupatadine Genoptim?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Rupatadine Genoptim wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przypuszcza się, aby lek Rupatadine Genoptim stosowany w zalecanych dawkach wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent po raz pierwszy przyjmuje lek Rupatadine Genoptim, przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn powinien zachować ostrożność i obserwować swoją reakcję na lek.

Jak przechowywać Rupatadine Genoptim?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner