LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja GRUDZIEŃ 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ruskorex (Ruscogenin+Tetracaine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ruskorex (OTC) czopki 25 mg + 25 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,50 Cena 100% (zł): 31,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ruskorex (OTC) maść 10 mg + 10 mg/g 1 tuba 40 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,00 Cena 100% (zł): 32,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ruskorex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA RUSKOREX?

Ruskorex czopki
1 czopek Ruskorex zawiera 25 mg ruskogeniny i 25 mg chlorowodorku tetrakainy.
Ruskorex maść
1 g maści Ruskorex zawiera 10 mg ruskogeniny i 10 mg chlorowodorku tetrakainy. Lek zawiera alkohol cetylowy, glikol propylenowy, hydroksybenzoesan metylu, hydroksybenzoesan etylu, hydroksybenzoesan propylu - u pacjentów nadwrażliwych substancje te mogą powodować podrażnienie skóry lub działać uczulająco.

jak działa ruskorex?

Ruskogeniny otrzymywane są z kłączy ruszczyka kolczastego, działają miejscowo przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i uszczelniająco na naczynia krwionośne. Tetrakaina jest środkiem miejscowo znieczulającym.

kiedy stosować ruskorex?

Lek Ruskorex stosuje się w objawach bólu i świądu w okolicy odbytu, w stanach zapalnych śluzówki odbytnicy, w zapaleniu zakrzepowym guzków krwawniczych, do łagodzenia świądu odbytu występującego z innych przyczyn. W leczeniu uzupełniającym po zabiegach chirurgicznych przetok okołoodbytniczych i guzków krwawniczych.

jak stosować ruskorex?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
RUSKOREX - CZOPKI
Stosować 1 czopek Ruskorex 1 do 2 razy na dobę. Czopki stosować po wypróżnieniu. Jednorazowa terapia nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie.
RUSKOREX - MAŚĆ
Stosować miejscowo na okolicę odbytu 2 do 3 razy na dobę. Jednorazowa terapia nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie.
Osoby w podeszłym wieku
Osoby w podeszłym wieku mogą wykazywać zwiększoną wrażliwość na działanie leku, dlatego przed rozpoczęciem leczenia wskazana jest konsultacja z lekarzem.
Sposób podawania
Lek należy stosować doodbytniczo.

kiedy ruskorex nie może być stosowany?

Leku Ruskorex nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (ruskogeniny, tetrakainę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku ruskorex?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. U pacjentów z zaburzeniami czynności serca i niedociśnieniem tętniczym lek Ruskorex można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Jeżeli po zastosowaniu leku nastąpi nasilenie świądu lub bólu, należy przerwać jego stosowanie.

jak stosować ruskorex z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Może wystąpić zwiększenie działania leków przeciwarytmicznych oraz zmniejszenie działania sulfonamidów. Leki blokujące kanały wapniowe mogą zmniejszać działanie ruskogenin.

czy można stosować ruskorex w ciąży i okresie karmienia piersią?

Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią. Wyciągi z ruszczyka kolczastego mogą zwiększać skurcze macicy.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku ruskorex?

Niekiedy może wystąpić nasilenie pieczenia w okolicy odbytu na początku stosowania leku. Ponadto mogą wystąpić luźne stolce.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku ruskorex?

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

czy ruskorex wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Ruskorex nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać ruskorex?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl