Dodaj do mojego indeksu leków »

Sal Vichy Factitium (Artificial Vichy salt) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Sal Vichy Factitium (OTC) tabletki musujące 40 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sal Vichy Factitium

Informacja dla pacjenta

Ziołolek - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka musująca zawiera 600 mg sztucznej soli Vichy, w tym: 498 mg wodorowęglanu sodu, 45 mg chlorku sodu, 12 mg bezwodnego wodorofosforanu sodu, 24 mg bezwodnego siarczanu sodu, 21 mg wodorowęglanu potasu. 1 tabletka zawiera 38 mg sacharozy. Roztwór 6 g proszku sztucznej soli Vichy (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliżony do składu naturalnej wody Vichy.

WSKAZANIA
Leczenie pomocnicze w nadkwaśności treści żołądka, przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej.

DAWKOWANIE
Dorośli
Rozpuścić 1 lub 2 tabletki w szklance przegotowanej, ciepłej wody. Pić 3 razy na dobę przed jedzeniem.
Dzieci i młodzież
Brak dostępnych danych.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Stany zapalne dróg moczowych, stany zapalne miedniczek nerkowych i pęcherza moczowego.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub karmionego dziecka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Częste stosowanie dużych dawek preparatu powoduje stałą alkalizację moczu. Ze względu na zawartość sodu, preparat może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego.

UWAGI
Lek zawiera do 9,6 mmol (220,73 mg) sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych