Dodaj do mojego indeksu leków »

Saridon (Paracetamol+Propyphenazone+Caffeine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Saridon (OTC) tabletki 250 mg + 150 mg + 50 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Saridon (OTC) tabletki 250 mg + 150 mg + 50 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,80 Cena 100% (zł): 21,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Saridon

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bayer Sp. z o.o.

CO ZAWIERA SARIDON

1 tabletka zawiera 250 mg paracetamolu, 150 mg propyfenazonu i 50 mg kofeiny.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek o skojarzonym działaniu składników. Paracetamol i propyfenazon działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

KIEDY STOSUJE SIĘ SARIDON

Ból głowy, ból zęba, ból miesiączkowy, ból pooperacyjny, ból reumatyczny.
Ból i gorączka związane z przeziębieniem i grypą.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku nie należy przyjmować dłużej niż tydzień ani w dawkach większych niż zalecane.
Dorośli
Zazwyczaj stosowana dawka leku u dorosłych to 1-2 tabletki. Jeśli istnieje konieczność, dawkę można powtórzyć do trzech razy na dobę.
Młodzież w wieku 12-16 lat
Zazwyczaj stosowana dawka leku u młodzieży w wieku 12-16 lat to 1 tabletka. Jeśli istnieje konieczność, dawkę można powtórzyć do trzech razy na dobę.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ostrożnie.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami - należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy popić dużą ilością wody lub innego płynu.

KIEDY SARIDON NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (paracetamol, propyfenazon, kofeinę),  inne pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, aminofenazon, metamizol zawarte w innych lekach), fenylobutazon, kwas acetylosalicylowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli występują: wrodzony niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; choroba alkoholowa; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; ostra porfiria wątrobowa. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Lek należy stosować ostrożnie u osób z zespołem Gilberta i zaburzeniami procesu tworzenia krwinek, posocznicą lub cukrzycą, niewydolnością wątroby lub nerek. Szczególne ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby istnieje u osób z chorobą alkoholową i z niedożywieniem.  Należy zachować szczególną ostrożność, gdy u pacjenta występuje astma, przewlekły nieżyt nosa lub przewlekła pokrzywka, zwłaszcza w przypadku uczulenia na inne leki przeciwzapalne. Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych do leczenia bólu głowy może prowadzić do przewlekłego bólu głowy. W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol).

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, propyfenazon i kofeinę (ryzyko przedawkowania). Lekarz powinien zdecydować czy pacjent może stosować lek, jeśli jednocześnie stosuje następujące leki: ryfampicynę, niektóre środki nasenne, niektóre leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), chloramfenikol, doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, warfarynę, niesteroidowe leki przeciwzapalne, zydowudynę, środki działające uspokajająco (barbiturany i leki przeciwhistaminowe), benzodiazepiny, leki sympatykominetyczne - leki działające na układ nerwowy oraz m.in. zmniejszające przekrwienie śluzówki (np. pseudoefedryna), tyroksynę, teofilinę, cymetydynę, disulfiram, doustne środki antykoncepcyjne, leki spowalniające opróżnianie żołądka (np. propantelina), metoklopramid. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Leku nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: zawroty głowy, senność; zaburzenia żołądka i jelit (pieczenie, nudności, wymioty, niepokój w żołądku, biegunka, ból brzucha); uszkodzenie nerek (zwłaszcza w przypadku przedawkowania); niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, jak również zależna od dawki niewydolność wątroby, martwica wątroby (w tym ze skutkiem śmiertelnym); reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny; skurcz oskrzeli, duszność, astma; wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk alergiczny i obrzęk naczynioruchowy, ostre uogólnione wysypki, wysypka polekowa, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Przewlekłe niekontrolowane stosowanie może prowadzić do zwłóknienia wątroby, marskości wątroby (w tym zakończonej zgonem). Zgłaszano pojedyncze przypadki zmniejszenia liczby płytek krwi, obniżenia liczby krwinek białych, plamicy małopłytkowej, agranulocytozy i pancytopenii, związane ze stosowaniem paracetamolu i propyfenazonu. Kofeina stosowana w dużych dawkach może wpływać niekorzystnie na serce, powodując kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, częstoskurcz.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie powoduje zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych