LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Scopolan (Hyoscine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Scopolan (OTC) czopki 10 mg 6 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,40 Cena 100% (zł): 10,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Scopolan (OTC) tabletki drażowane 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,00 Cena 100% (zł): 11,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Scopolan (OTC) tabletki drażowane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,40 Cena 100% (zł): 17,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Scopolan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.

CO ZAWIERA SCOPOLAN?

Scopolan czopki
1 czopek Scopolan zawiera 10 mg butylobromku hioscyny.
Scopolan tabletki
1 tabletka drażowana Scopolan zawiera 10 mg butylobromku hioscyny. Lek zawiera laktozę i sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

jak działa scopolan?

Hioscyna jest lekiem o działaniu rozkurczowym. Zmniejsza stany skurczowe mięśni gładkich w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo-płciowego.

kiedy stosować scopolan?

Lek Scopolan stosuje się w dolegliwościach bólowych w stanach skurczowych: przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa,  zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (np. kolka żółciowa), układu moczowo-płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie).

jak stosować scopolan?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku Scopolan dłużej niż 3 dni bez porady lekarza.
SCOPOLAN - CZOPKI
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
Doodbytniczo 1 do 2 czopków Scopolan 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: doodbytniczo 1 czopek Scopolan 2 do 3 razy na dobę. Leku Scopolan czopki nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
SCOPOLAN - TABLETKI
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
1 do 2 tabletek Scopolan 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletka Scopolan 2 razy na dobę. Leku Scopolan tabletki nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

kiedy scopolan nie może być stosowany?

Leku Scopolan nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (hioscynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Scopolan nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne. Nie stosować leku Scopolan u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, rozrostem prostaty, zaparciem atonicznym, niedrożnością porażenną jelit, zwężeniem przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężeniem szyi pęcherza moczowego, zaburzeniami rytmu serca przebiegającymi z przyspieszeniem czynności serca, nużliwością mięśni (miastenia) oraz u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon).

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku scopolan?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Scopolan powinien być przyjmowany tylko doraźnie w zalecanych wskazaniach. Stosowanie leku Scopolan należy omówić z lekarzem w następujących przypadkach: choroba refluksowa przełyku, wrzodziejące zapalenie jelit, choroba niedokrwienna serca, zwężenie ujścia mitralnego (jednej zastawek w sercu). Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi nagły ból brzucha o nieznanej przyczynie oraz jednocześnie pojawią się: gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień (np. biegunka), ból podczas dotykania brzucha, zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w kale. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń ostrości widzenia lub bólu w gałce ocznej spowodowanego wzrostem ciśnienia śródgałkowego należy przerwać przyjmowanie leku Scopolan i skontaktować się z lekarzem. Ze względu na możliwość zmniejszenia wydzielania potu, lek Scopolan należy stosować ostrożnie u osób z gorączką.

jak stosować scopolan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Scopolan należy poradzić się lekarza w przypadku stosowania następujących leków: trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, neuroleptyków z grupy pochodnych fenotiazyny, klozapiny, olanzapiny, inhibitorów MAO, leków przeciwhistaminowych (przeciwuczuleniowych), amantadyny, petydyny, dyzopiramidu, innych leków cholinolitycznych (np. ipratropium lub tiotropium, lub innych podobnych do atropiny), metoklopramidu, leków beta-adrenergicznych (stosowanych w leczeniu duszności i astmy).

czy można stosować scopolan w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Scopolan nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania leku Scopolan w okresie karmienia piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku scopolan?

Niezbyt często mogą wystąpić: suchość w jamie ustnej, zaparcia, przyspieszenie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, rumień, pieczenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk. Rzadko: zatrzymanie wydalania moczu, zaburzenia widzenia. Ponadto mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne (alergiczne), wstrząs anafilaktyczny.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku scopolan?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast zwrócić się o poradę do lekarza. Mogą pojawić się objawy takie jak zatrzymanie wydalania moczu, suchość w jamie ustnej, przyspieszenie czynności serca, zawroty głowy i przemijające zaburzenia widzenia.

czy scopolan wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, ponieważ lek Scopolan może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej oraz zaburzenia wzroku.

jak przechowywać scopolan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl