Dodaj do mojego indeksu leków »

SeptaNazal (Xylometazoline+Dexpanthenol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
SeptaNazal dla dorosłych (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,1 mg + 5 mg/dawkę 1 poj. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
SeptaNazal dla dzieci (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,05 mg + 5 mg/dawkę 1 poj. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

SeptaNazal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

CO ZAWIERA SEPTANAZAL

SeptaNazal dla dorosłych
1 dawka aerozolu (0,1 ml roztworu) zawiera 0,1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu.
SeptaNazal dla dzieci
1 dawka aerozolu (0,1 ml roztworu) zawiera 0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Chlorowodorek ksylometazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar. Deksopantenol przyspiesza gojenie się ran i bierze udział w procesie regeneracji śluzówki.

KIEDY STOSUJE SIĘ SEPTANAZAL

Lek jest wskazany:
- w celu zmniejszenia obrzęku śluzówki w nieżycie nosa oraz w leczeniu uszkodzeń śluzówki nosa;
- w leczeniu niealergicznego zapalenia śluzówki (naczynioruchowego nieżytu nosa);
- w leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
SeptaNazal dla dorosłych
Dorośli
Zalecana dawka to 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę, w razie potrzeby. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i odpowiedzi klinicznej. Nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej. Ponowne stosowanie jest możliwe tylko po kilkudniowej przerwie. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dzieci
Dzieci powyżej 6. roku życia: zalecana dawka to 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. W celu określenia czasu stosowania należy skonsultować się z lekarzem. Ponowne stosowanie jest możliwe tylko po kilkudniowej przerwie. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Leku SeptaNazal dla dorosłych nie należy stosować u dzieci poniżej 6. roku życia.
SeptaNazal dla dzieci
Dzieci
Dzieci od 2. do 6. roku życia: zalecana dawka to 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę, jeśli to konieczne. W celu określenia czasu stosowania należy skonsultować się z lekarzem. Ponowne stosowanie jest możliwe tylko po kilkudniowej przerwie. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Leku SeptaNazal dla dzieci nie należy stosować u dzieci poniżej 2. roku życia.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY SEPTANAZAL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (ksylometazolinę i deksopantenol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku u pacjentów po zabiegach chirurgicznych usunięcia przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z odsłonięciem opon mózgowych (wyściółki mózgu). Nie stosować jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie śluzówki nosa z tworzeniem się strupów.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy skontaktować się z lekarzem, Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku u dorosłych lub po 3 dniach stosowania leku u dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z chorobami układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), guzem chromochłonnym nadnerczy, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania), cukrzycą, nadczynnością tarczycy, porfirią, rozrostem prostaty oraz pacjenci przyjmujący inhibitory MAO i inne leki, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze krwi. Ze względu na niebezpieczeństwo zaniku śluzówki nosa lek można stosować w okresie przewlekłego nieżytu nosa tylko pod nadzorem lekarza.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ksylometazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z lekami stosowanymi w leczeniu grypy oraz sympatykomimetykami zawartymi w lekach na kaszel i przeziębienie (np. pseudoefedryna, efedryna, fenylefryna, oksymetazolina, tramazolina, nafazolina, tuaminoheptan) - jednoczesne stosowanie może prowadzić do działań niepożądanych ze strony choroby układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie należy stosować leku w czasie ciąży. Leku nie powinny stosować kobiety karmiące piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, świąd, obrzęk skóry i śluzówek. Rzadko: kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca, nadciśnienie tętnicze. Bardzo rzadko: niepokój, bezsenność, zmęczenie (senność, sedacja), ból głowy, omamy (głównie u dzieci), zaburzenia rytmu serca, obrzęk śluzówki jamy nosowej (po zaprzestaniu leczenia), krwawienie z nosa, napady padaczkowe (drgawki, szczególnie u dzieci). Ponadto może wystąpić pieczenie lub suchość śluzówki nosa oraz kichanie. Stosowanie leku przez czas dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu ksylometazoliny mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości, nadmierne uspokojenie u dzieci.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Jeżeli lek jest stosowany zgodnie z zaleceniami, zazwyczaj nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu opakowania lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych