LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Septogard aerozol (Benzydamine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Septogard (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,80 Cena 100% (zł): 16,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Septogard aerozol

Farmak International Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy. Pojedyncza dawka aerozolu zawiera 0,255 mg chlorowodorku benzydaminy. 1 dawka zawiera 13,6 mg etanolu 96% i 0,17 mg parahydroksybenzoesanu metylu.

Wskazania

Preparat jest przeznaczony do miejscowego leczenia objawów zapalenia w obrębie jamy ustnej i gardła, któremu towarzyszy ból.
Preparat jest stosowany w leczeniu różnych bolesnych stanów w obrębie jamy ustnej i gardła, takich jak owrzodzenie jamy ustnej, ból gardła, ból w jamie ustnej, ból dziąsła lub zębów.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (12-18 lat)
Od 4 do 8 dawek aerozolu, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki aerozolu; nie częściej niż co 1,5-3 godziny.
Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka aerozolu na każde 4 kg masy ciała, maksymalnie do 4 dawek aerozolu, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.
Osoby w podeszłym wieku
Pacjenci w podeszłym wieku mogą otrzymywać taką samą dawkę jak pozostali dorośli.
Sposób podawania
Podanie na błonę śluzową jamy ustnej lub gardła.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat nie powinien być stosowany w ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia chlorowodorkiem benzydaminy. Preparat nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: drętwienie ust i uczucie pieczenia błony śluzowej w jamie ustnej. Bardzo rzadko: skurcz krtani lub skurcz oskrzeli; świąd, pokrzywka, reakcja nadwrażliwości na światło i wysypka. Ponadto mogą wystąpić: obrzęk naczynioruchowy; reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama