LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Septogard roztwór (Benzydamine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Septogard (OTC) roztwór do płukania jamy ustnej 1,5 mg/ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,80 Cena 100% (zł): 14,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Septogard roztwór

Farmak International Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy. 1 dawka 15 ml zawiera 22,5 mg chlorowodorku benzydaminy. Preparat zawiera etanol 96% i parahydroksybenzoesan metylu.

Wskazania

Preparat jest stosowany jako miejscowo działający środek o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym do łagodzenia bolesnych stanów zapalnych w jamie ustnej i gardle: w stanach pourazowych (zapalenie gardła po tonsillektomii lub zastosowaniu zgłębnika nosowo-żołądkowego), w stanach zapalnych (zapaleniu gardła, aftowym owrzodzeniu i owrzodzeniu jamy ustnej spowodowanym radioterapią), w stomatologii (do użytku po zabiegach stomatologicznych).

Dawkowanie

Dorośli
Do łagodzenia bólu płukać jamę ustną lub gardło, używając 15 ml preparatu (ok. 1 łyżki stołowej) co 1,5-3 godziny. Leczenie ciągłe nie powinno trwać dłużej niż 7 dni, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku 12 lat lub poniżej.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.
Sposób podawania
Płukać jamę ustną i (lub) gardło. Po użyciu roztwór usunąć z jamy ustnej. Preparat należy na ogół stosować w postaci nierozcieńczonej; w przypadku wystąpienia pieczenia można go rozcieńczać wodą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat nie powinien być stosowany w ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia chlorowodorkiem benzydaminy. Preparat nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: drętwienie ust i uczucie pieczenia błony śluzowej w jamie ustnej. Bardzo rzadko: skurcz krtani lub skurcz oskrzeli; świąd, pokrzywka, reakcja nadwrażliwości na światło i wysypka. Ponadto mogą wystąpić: obrzęk naczynioruchowy; reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama