Dodaj do mojego indeksu leków »

Septolete Apple (Cetylpyridinium chloride) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Septolete Apple (OTC) pastylki twarde 1,2 mg 18 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,20 Cena 100% (zł): 13,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Septolete Apple

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

CO ZAWIERA SEPTOLETE APPLE?

1 pastylka Septolete Apple zawiera 1,2 mg chlorku cetylopirydyniowego. Lek zawiera maltitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera glicerol, który może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

JAK DZIAŁA SEPTOLETE APPLE?

Lek Septolete Apple działa miejscowo odkażająco.

KIEDY STOSOWAĆ SEPTOLETE APPLE?

Lek Septolete Apple zaleca się w miejscowym leczeniu lekkich zakażeń jamy ustnej i gardła (zapalenie gardła, zapalenie krtani, początkowy okres zapalenia migdałków podniebiennych).

JAK STOSOWAĆ SEPTOLETE APPLE?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować większych dawek niż zalecane.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 8 pastylek Septolete Apple na dobę. Należy ssać 1 pastylkę co 2 do 3 godzin.
Dzieci
U dzieci w wieku powyżej 4 lat zaleca się do 4 pastylek Septolete Apple na dobę, a u dzieci w wieku od 10 do 12 lat do 6 pastylek Septolete Apple na dobę. Pastylkę należy ssać co 3 do 4 godzin. Nie zaleca się stosowania leku Septolete Apple u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Sposób podawania
Pastylek nie należy rozgryzać ani połykać. Leku Septolete Apple nie należy przyjmować bezpośrednio przed posiłkiem lub w czasie posiłku oraz jednocześnie z mlekiem.

KIEDY SEPTOLETE APPLE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Septolete Apple nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (chlorek cetylopirydyniowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SEPTOLETE APPLE?

Jeśli po 3 dniach dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Septolete Apple w przypadku ciężkich zakażeń związanych z wysoką gorączką, bólami głowy i wymiotami. Ostrożnie stosować u osób z cukrzycą. Nie stosować leku Septolete Apple w przypadku ran i nadżerek w jamie ustnej.

JAK STOSOWAĆ SEPTOLETE APPLE Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SEPTOLETE APPLE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Septolete Apple.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SEPTOLETE APPLE?

Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak: nudności, biegunka, przede wszystkim w przypadku stosowania leku Septolete Apple w dawkach większych niż zalecane. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak podrażnienie i wysypka.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SEPTOLETE APPLE?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zastosowanie większej liczby pastylek Septolete Apple może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka.

CZY SEPTOLETE APPLE WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak danych o wpływie leku Septolete Apple na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ SEPTOLETE APPLE?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych