Dodaj do mojego indeksu leków »

Septolete Plus aerozol (Benzocaine+Cetylpyridinium chloride) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Septolete Plus (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej 10 mg + 2 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Septolete Plus aerozol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

CO ZAWIERA SEPTOLETE PLUS

1 ml roztworu zawiera 10 mg benzokainy i 2 mg chlorku cetylpirydyniowego. Lek zawiera małe ilości alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę).

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i odkażające.

KIEDY STOSUJE SIĘ SEPTOLETE PLUS

Lek stosuje się w celu odkażania i łagodzenia bólu w lekkich zakażeniach jamy ustnej i gardła.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
W celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć głowicę pojemnika z aerozolem 2 razy. Dawkę można powtarzać co 2-3 godziny, do 8 razy na dobę. Nie należy stosować leku przez okres dłuższy niż 7 dni.
Dzieci
Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku do 12 lat.
Sposób podawania
Leku nie należy stosować bezpośrednio przed posiłkiem lub podczas posiłków. Nie należy jeść ani pić przez co najmniej 1 godzinę po zastosowaniu leku. Podczas stosowania leku nie należy pić mleka.

KIEDY SEPTOLETE PLUS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (benzokainę, chlorek cetylopirydyniowy), na inne środki miejscowo znieczulające lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek jest także przeciwwskazany, jeśli pacjent choruje na methemoglobinemię lub jest uzależniony od alkoholu.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po 3 dniach objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania jakichkolwiek trudności w oddychaniu, chorób serca, u osób palących lub u osób u wieku powyżej 65 lat - ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia methemoglobinemii, która jest ciężkim działaniem niepożądanym. Nie stosować leku w przypadku otwartych ran w jamie ustnej (np. po ekstrakcji zęba, chirurgicznym usunięciu migdałków itp.), ponieważ lek spowalnia ich gojenie. Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek w przypadku ciężkich zakażeń przebiegających z wysoką gorączką, bólem głowy i wymiotami. Po zastosowaniu leku może wystąpić przemijające uczucie pieczenia i drętwienia w obrębie jamy ustnej i gardła lub trudności z przełykaniem, co może utrudniać jedzenie i picie, a także może zwiększać ryzyko przygryzienia warg i (lub) języka - nie należy jeść, pić, żuć ani myć zębów przez co najmniej godzinę po zastosowaniu leku. Leku nie należy rozpylać na oczy ani w ich okolicy oraz nie należy go wdychać.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często mogą wystąpić reakcje alergiczne - w razie wystąpienia objawów, takich jak wysypka, świąd, obrzęk skóry i trudności w oddychaniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Rzadko mogą wystąpić: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak: nudności, wymioty, biegunka (przede wszystkim podczas stosowania dawek większych niż zalecane) oraz methemoglobinemia (choroba odznaczająca się utratą przez hemoglobinę zdolności do przenoszenia tlenu w organizmie).

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Stosowanie dawek większych niż zalecane może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka. Zbyt częste stosowanie leku lub stosowanie większych dawek przez długi okres może doprowadzić do wystąpienia methemoglobinemii.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Brak danych o ewentualnym wpływie leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych