Dodaj do mojego indeksu leków »

Septolete ultra aerozol (Benzydamine+Cetylpyridinium chloride) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Septolete ultra (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 1,5 mg + 5 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Septolete ultra aerozol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

CO ZAWIERA SEPTOLETE ULTRA

1 ml roztworu zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy i 5 mg chlorku cetylpirydyniowego. Lek zawiera małe ilości alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę).

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i odkażające.

KIEDY STOSUJE SIĘ SEPTOLETE ULTRA

Lek jest stosowany w leczeniu: podrażnienia gardła, jamy ustnej i dziąseł, w zapaleniu dziąseł, zapaleniu gardła i krtani oraz przed i po usunięciu zębów.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni.
Dorośli
W celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem 1 do 2 razy. Dawkę można powtarzać co 2 godziny, 3-5 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 12 lat: w celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem 1 do 2 razy; dawkę można powtarzać co 2 godziny, 3-5 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: w celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem 1 raz; dawkę można powtarzać co 2 godziny, 3-5 razy na dobę.
Lek jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Leku nie należy stosować przed posiłkiem lub w trakcie posiłku lub picia. Nie należy jeść ani pić przez co najmniej 1 godzinę po zastosowaniu leku. Nie należy przyjmować leku jednocześnie z mlekiem.

KIEDY SEPTOLETE ULTRA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (benzydaminę, chlorek cetylopirydyniowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po 3 dniach objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na salicylany (np. kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Nie zaleca się stosowania leku, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma oskrzelowa. Leku nie należy rozpylać na oczy ani w ich okolicy oraz nie należy go wdychać. Nie zaleca się stosować leku bezpośrednio przed lub po umyciu zębów.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, zwiększenie wrażliwości skóry na światło słoneczne, skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: miejscowe podrażnienie jamy ustnej, łagodne uczucie pieczenia w jamie ustnej. Mogą także wystąpić: uczucie pieczenia śluzówki jamy ustnej, utrata czucia śluzówki jamy ustnej.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, lub udać się do najbliższego szpitala.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego wynosi 6 miesięcy, pod warunkiem, że lek przechowywano w temperaturze poniżej 25°C.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych