Dodaj do mojego indeksu leków »

Septolux roztwór (Benzydamine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Septolux (OTC) roztwór do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,80 Cena 100% (zł): 16,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Septolux roztwór

Informacja dla pacjenta

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy. 1 dawka aerozolu o objętości 0,17 ml zawiera 255 mcg chlorowodorku benzydaminy. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu.

WSKAZANIA
Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęki) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła, tj. w: zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
4-8 dawek aerozolu od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 4 dawki aerozolu od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat: 1 dawka aerozolu na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie przekraczać 4 dawek.
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bezpośrednio po zastosowaniu leku może wystąpić drętwienie lub uczucie kłucia w jamie ustnej i gardle. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić: lekkie pieczenie błony śluzowej, nudności i wymioty, bóle i zawroty głowy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych