LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Seractil 200 (Dexibuprofen)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Seractil (OTC) tabletki powlekane 200 mg 10 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,30 Cena 100% (zł): 11,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Seractil 200

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Biofarm Sp. z o.o.

Co zawiera Seractil 200?

Lek Seractil 200 występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 200 mg deksibuprofenu. Tabletkę można podzielić na połowy.

Jak działa Seractil?

Deksibuprofen jest lekiem przeciwbólowym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Kiedy stosować Seractil 200?

Lek Seractil 200 jest stosowany w objawowym leczeniu ostrego bólu menstruacyjnego oraz innych rodzajów bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, takich jak: bóle mięśniowo-szkieletowe lub bóle zębów.

Jak stosować Seractil 200?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli
  Zalecana dawka dobowa wynosi od 600 do 900 mg deksibuprofenu, podawana w 3 dawkach.
Zmniejszanie bólu od łagodnego do umiarkowanego
Zalecana dawka początkowa wynosi 200 mg deksibuprofenu; dawka dobowa wynosi 600 mg deksibuprofenu. Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 400 mg deksibuprofenu; dawka ta może być stopniowo zwiększana do 1200 mg deksibuprofenu na dobę u pacjentów z ostrym bólem. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg deksibuprofenu.
  Łagodzenie bólów menstruacyjnych
  Zalecana dawka dobowa wynosi od 600 do 900 mg deksibuprofenu, podawana w 3 dawkach. Maksymalna dawka dobowa wynosi 900 mg deksibuprofenu.
  • Dzieci i młodzież
   Nie jest zalecane stosowanie leku Seractil 200 u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
  Osoby w podeszłym wieku

  Zaleca się rozpoczynać leczenie od jak najmniejszych skutecznych dawek deksibuprofenu. W przypadku dobrej tolerancji leku dawkowanie można zwiększyć do dawki zalecanej dla dorosłych.

  Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

  U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby należy rozpocząć leczenie od jak najmniejszej dawki leku Seractil 200, a ponadto wymagane jest kontrolowanie wskaźników czynności wątroby. Lek Seractil 200 nie może być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

  Sposób podawania

  Tabletki mogą być przyjmowane niezależnie od posiłków. Preferowane jest stosowanie leku Seractil 200 w trakcie posiłków, popijając płynem w celu zmniejszenia podrażnienia przewodu pokarmowego.

  Kiedy Seractil 200 nie może być stosowany?

  Leku Seractil 200 nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (deksibuprofen), inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku Seractil 200 u osób, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały w przeszłości: duszność, napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa lub krwawienie z przewodu pokarmowego. Lek Seractil 200 jest także przeciwwskazany w przypadku: czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej przewodu pokarmowego lub krwawienia (co najmniej dwa wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, ciężkiej niewydolności serca, krwawienia z naczyń mózgowych lub innego czynnego krwawienia, czynnej choroby Crohna lub czynnej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, zaburzeń krzepnięcia krwi. Leku Seractil 200 nie wolno podawać kobietom począwszy od szóstego miesiąca ciąży.

  Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Seractil 200?

  Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać równoczesnego stosowania leku Seractil 200 z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym lekami dostępnymi bez recepty) oraz selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. Ze względu na ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzeń lub perforacji (które zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku), należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie: chorobą wrzodową, zwłaszcza z powikłaniami w postaci krwawień lub perforacji, chorobą alkoholową oraz u osób starszych. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko choroby wrzodowej lub krwawień, takich jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe (np. kwas acetylosalicylowy). Lek Seractil 200 należy stosować ostrożnie u pacjentów z występującymi w wywiadzie zaburzeniami w obrębie przewodu pokarmowego (wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, chorobą Leśniowskiego-Crohna) ze względu na ryzyko zaostrzenia choroby. Lek Seractil 200 należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z: układowym toczniem rumieniowatym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej; niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych; zaburzeniami czynności nerek lub wątroby; czynną lub przebytą astmą oskrzelową; zaburzeniami krzepnięcia krwi. Przyjmowanie takich leków jak deksibuprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, palenia tytoniu należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku długotrwałego przyjmowania dużych dawek leków przeciwbólowych poza wskazaniami mogą występować bóle głowy, których nie należy leczyć stosując większe dawki deksibuprofenu. Podczas leczenia lekiem Seractil 200 należy unikać spożywania alkoholu. Pacjenci długotrwale leczeni lekiem Seractil 200 wymagają nadzoru (badanie czynności nerek i wątroby, monitorowanie obrazu morfologicznego krwi).

  Jak stosować Seractil z innymi lekami?

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
  Deksibuprofenu nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, innymi lekami przeciwbólowymi lub kwasem acetylosalicylowym (w dawkach przeciwbólowych). Przed przyjęciem deksibuprofenu szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków: kwasu acetylosalicylowego (w małej dawce dobowej), kortykosteroidów, inhibitorów konwertazy angiotensyny lub leków blokujących receptory adrenergiczne, leków moczopędnych, leków zapobiegających krzepnięciu krwi (takich jak warfaryna), litu lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, niektórych antybiotyków (chinolony, aminoglikozydy), leków stosowanych w leczeniu cukrzycy pochodnych sulfonylomocznika, metotreksatu, digoksyny, cyklosporyny, takrolimusu, sirolimusu, zydowudyny.

  Czy można stosować Seractil 200 w ciąży i okresie karmienia piersią?

  Leku Seractil 200 nie wolno podawać kobietom począwszy od szóstego miesiąca ciąży. Podczas pierwszych trzech miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku. Deksibuprofen może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Kobiety karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem zanim zastosują lek Seractil 200.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Seractil 200?

  Bardzo często występujące działania niepożądane obejmują: niestrawność i ból w jamie brzusznej. Często: biegunka, nudności, wymioty; senność, ból głowy, układowe i nieukładowe zawroty głowy; wysypka skórna; zmęczenie. Niezbyt często: choroba wrzodowa, krwawienia z przewodu pokarmowego, zapalenie śluzówki żołądka, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, smoliste stolce; lęk; bezsenność, niepokój psychoruchowy; zaburzenia widzenia; szumy uszne; pokrzywka, świąd; plamica (także alergiczna), obrzęk naczynioruchowy; nieżyt nosa, skurcz oskrzeli. Rzadko: perforacje przewodu pokarmowego, wzdęcia, zaparcia, zapalenie przełyku, zwężenie przełyku, zaostrzenie choroby uchyłkowej, nieswoiste krwotoczne zapalenie okrężnicy, wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub choroba Leśniowskiego-Crohna; nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby i żółtaczka; dezorientacja, splątanie, pobudzenie; reakcje psychotyczne, depresja, drażliwość; odwracalne toksyczne niedowidzenie; upośledzenie słuchu; zaburzenia krwi (małopłytkowość, leukopenia, granulocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna lub hemolityczna); reakcje anafilaktyczne. Bardzo rzadko: nasilenie stanów zapalnych wywołanych zakażeniem; uogólnione reakcje nadwrażliwości; aseptyczne zapalenie opon mózgowych; rumień wielopostaciowy, nekroliza naskórka, układowy toczeń rumieniowaty, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło, reakcje pęcherzowe w tym zespół Stevens-Johnsona, ostra toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella) oraz alergiczne zapalenie naczyń; śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy lub niewydolność nerek. Badania kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że stosowanie ibuprofenu (zwłaszcza długotrwałe i w dużych dawkach), może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zatorów tętniczych (np. zawału serca lub udaru).
  Lek Seractil 200 należy odstawić po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej, uszkodzeń śluzówek lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

  Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Seractil 200?

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Czy Seractil 200 wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

  Leczenie deksibuprofenem może obniżać sprawność psychofizyczną pacjenta w przypadku występowania działań niepożądanych leku - zawrotów głowy lub zmęczenia. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku, gdy wymagana jest zwiększona uwaga, np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. W przypadku przyjmowania pojedynczych dawek leku lub krótkotrwałego stosowania leku Seractil 200 nie jest konieczne podejmowanie szczególnych środków ostrożności.

  Jak przechowywać Seractil 200?

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

  Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

  Produkty zawierające tę samą substancję czynną

  banerbaner
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
  Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
  Rozumiem