LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Seractil 400 (Dexibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Seractil (Rp) tabletki powlekane 400 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,60 Cena 100% (zł): 9,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Seractil (Rp) tabletki powlekane 400 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Seractil 400

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

Co zawiera Seractil 400?

Lek Seractil 400 występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 400 mg deksibuprofenu. Tabletkę można podzielić na połowy.

Jak działa Seractil?

Deksibuprofen jest lekiem przeciwbólowym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Kiedy stosować Seractil 400?

Lek Seractil 400 jest wskazany w objawowym leczeniu: bólu i zapalenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów; bólu menstruacyjnego; innych rodzajów bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, takich jak bóle mięśniowo-szkieletowe lub bóle zębów.

Jak stosować Seractil 400?

Dawkowanie leku Seractil 400 dla poszczególnych schorzeń, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletki mogą być przyjmowane niezależnie od posiłków, ale lepiej jest stosować lek Seractil 400 w trakcie posiłków, popijając płynem w celu zmniejszenia podrażnienia przewodu pokarmowego.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Seractil 400?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę leku należy przyjąć o zwykłej porze.

Kiedy Seractil 400 nie może być stosowany?

Leku Seractil 400 nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (deksibuprofen), inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Seractil 400 nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Seractil 400?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Seractil 400 lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku Seractil 400 działającą przeciwbólowo i nie należy stosować leku dłużej niż jest to konieczne. Przyjmowanie takich leków jak Seractil 400 może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy jest stosowany w dużych dawkach. Podczas leczenia lekiem Seractil 400 należy unikać spożywania alkoholu.

Jak stosować Seractil z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Seractil 400 w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Seractil 400 nie wolno stosować u kobiet od 6 miesiąca ciąży. W pierwszych 5 miesiącach ciąży i w okresie karmienia piersią o zastosowaniu leku Seractil 400 decyduje lekarz. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Seractil 400?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Seractil 400, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku Seractil 400 i zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala: silny ból brzucha (szczególnie na początku stosowania leku); smoliste stolce, krwista biegunka lub wymiotowanie krwią; wysypka skórna, silne łuszczenie się skóry, pęcherze, uszkodzenie śluzówek; gorączka, ból gardła i jamy ustnej, objawy grypopodobne, uczucie zmęczenia lub krwawienie z nosa lub skóry; ostry lub uporczywy ból głowy; żółte zabarwienie skóry i oczu; obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w połykaniu lub oddychaniu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Seractil 400?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza.

Czy Seractil 400 wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Pacjenci, u których lek Seractil 400 powodował wystąpienie zawrotów głowy lub uczucie zmęczenia, nie powinni prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Seractil 400?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama