LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Silamil (Solifenacin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Silamil (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 4,66 Cena 100% (zł): 15,54 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Silamil (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,48 Cena 100% (zł): 34,94 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Silamil

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Ranbaxy Poland Sp. z o.o.

Co zawiera Silamil?

Lek Silamil występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg lub 10 mg bursztynianu solifenacyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Silamil?

Solifenacyna zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego, co zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu i umożliwia rzadsze korzystanie z toalety.

Kiedy stosować Silamil?

Lek Silamil jest stosowany w leczeniu objawów związanych z pęcherzem nadreaktywnym, do których należą: silna i nagła potrzeba oddania moczu bez uprzedniego parcia na pęcherz, częste oddawanie moczu i nietrzymanie moczu w związku z tym, że pacjent nie zdążył skorzystać z toalety.

Jak stosować Silamil?

Lekarz określa dawkowanie leku Silamil, sposób przyjmowania oraz czas trwania leczenia.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem; tabletek nie należy rozkruszać.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Silamil?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o zwykłej porze, powinien zażyć tabletkę zaraz po przypomnieniu sobie o tym, chyba ze zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. Nigdy nie wolno przyjmować więcej niż jedną dawkę leku dziennie. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Silamil nie może być stosowany?

Leku Silamil nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (solifenacynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Silamil nie należy stosować u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Silamil?

Przed przepisaniem leku Silamil lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad i zadecyduje czy możliwe jest jego zastosowanie oraz określi zasady kontroli terapii. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać podanej przez lekarza dawki leku.

Jak stosować Silamil z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Silamil w ciąży i okresie karmienia piersią?

O ewentualnym zastosowaniu leku Silamil u kobiet w ciąży lub kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Silamil?

Działania niepożądane leku Silamil są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania leku. Jeśli podczas leczenia pojawią się jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Silamil i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego z trudnościami w oddychaniu, a także ostra reakcja alergiczna lub ciężka reakcja skórna (np. powstawanie pęcherzy i złuszczanie naskórka).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Silamil?

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości leku lub przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy Silamil wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Silamil może powodować niewyraźne widzenie i czasem senność lub zmęczenie - jeśli wystąpią takie objawy, pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Silamil?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama