Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sildenafil Actavis (Sildenafil, Syldenafil) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Sildenafil Actavis (Rp) tabletki powlekane 50 mg 4 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,00 Cena 100% (zł): 23,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Sildenafil Actavis: tabletki powlekane (50 mg) 4 szt.

Actavis Group PTC ehf.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek stosowany w zaburzeniach erekcji - inhibitor fosfodiesterazy typu 5.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu). 1 tabletka zawiera 124,76 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.
W celu skutecznego działania preparatu niezbędna jest stymulacja seksualna.

DAWKOWANIE
Dorośli
Zalecaną dawką jest 50 mg syldenafilu przyjmowane w zależności od potrzeb około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji preparatu, dawkę można zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka wynosi 100 mg. Nie zaleca się stosowania preparatu częściej niż raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest wskazany dla osób w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w podeszłym wieku (>= 65 lat)
Dostosowanie dawkowania u pacjentów w wieku podeszłym nie jest wymagane.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby (np. z marskością wątroby), ze względu na zmniejszony klirens syldenafilu należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji preparatu dawka może być stopniowo zwiększona do 50 mg, maksymalnie do 100 mg (w razie konieczności).
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Zalecenia dotyczące dawkowania dla osób dorosłych dotyczą także pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), ze względu na zmniejszony klirens syldenafilu należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji preparatu dawka może być stopniowo zwiększona do 50 mg, maksymalnie do 100 mg (w razie konieczności).
Pacjenci przyjmujący inne produkty lecznicze
Z wyjątkiem rytonawiru, którego nie zaleca się stosować jednocześnie z syldenafilem, należy rozważyć podanie dawki początkowej 25 mg u pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory izoenzymu CYP3A4. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, u pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenolityczne, stan takich pacjentów powinien być ustabilizowany przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Dodatkowo należy rozważyć rozpoczęcie terapii od 25 mg syldenafilu.
Sposób podawania
Jeżeli preparat jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia preparatu na czczo.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cGMP, syldenafil nasila hipotensyjne działanie azotanów i dlatego przeciwwskazane jest jego równoczesne stosowanie z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotanem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Preparatów przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie określono bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki).

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Syldenafil nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: ból głowy. Często: zawroty głowy; zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barwnego, niewyraźne widzenie; nagłe zaczerwienienia, uderzenia gorąca; uczucie zatkanego nosa; nudności, niestrawność. Niezbyt często: nieżyt nosa; nadwrażliwość; senność, niedoczulica; zaburzenia łzawienia, ból oczu, światłowstręt, fotopsja, przekrwienie oka, jaskrawe widzenie, zapalenie spojówek; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum w uszach; tachykardia, kołatanie serca; nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie; krwawienie z nosa, zatkanie zatok; choroba refluksowa przełyku, wymioty, ból w górnej części jamy brzusznej, suchość w ustach; wysypka skórna; ból mięśni, ból w kończynie; krwiomocz; ból w klatce piersiowej, zmęczenie, uczucie gorąca.

UWAGI
Ze względu na doniesienia z badań klinicznych nad syldenafilem o występowaniu zawrotów głowy i zaburzeniach widzenia, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na przyjęcie preparatu zanim przystąpią do prowadzenia samochodu bądź obsługiwania maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychSildenafil Actavis (Rp) tabletki powlekane 100 mg 4 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,50 Cena 100% (zł): 29,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Sildenafil Actavis (Rp) tabletki powlekane 100 mg 8 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,50 Cena 100% (zł): 39,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie