LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sildenafil SymPhar (Sildenafil) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Sildenafil SymPhar (Rp) tabletki powlekane 50 mg 4 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sildenafil SymPhar (Rp) tabletki powlekane 100 mg 4 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,50 Cena 100% (zł): 20,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sildenafil SymPhar (Rp) tabletki powlekane 100 mg 12 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 55,00 Cena 100% (zł): 55,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sildenafil SymPhar (Rp) tabletki do rozgryzania i żucia 100 mg 4 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,50 Cena 100% (zł): 25,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sildenafil SymPhar

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

SymPhar Sp. z o.o.

CO ZAWIERA SILDENAFIL SYMPHAR?

Sildenafil SymPhar tabletki powlekane
1 tabletka powlekana Sildenafil SymPhar zawiera 50 mg lub 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu.
Sildenafil SymPhar tabletki do rozgryzania i żucia
1 tabletka do rozgryzania i żucia Sildenafil SymPhar zawiera 100 mg syldenafilu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

JAK DZIAŁA SILDENAFIL SYMPHAR?

Syldenafil działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

KIEDY STOSOWAĆ SILDENAFIL SYMPHAR?

Lek Sildenafil SymPhar jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji, definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

JAK STOSOWAĆ SILDENAFIL SYMPHAR?

Dawkowanie leku Sildenafil SymPhar ustala lekarz. Lek Sildenafil SymPhar powinien być przyjęty około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Leku Sildenafil SymPhar nie należy przyjmować częściej niż raz na dobę. Lek Sildenafil SymPhar umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do godziny; działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Sildenafil SymPhar nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
Sposób podawania
Lek może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Tabletkę powlekaną należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Całą tabletkę do rozgryzania i żucia należy rozgryźć i żuć.

KIEDY SILDENAFIL SYMPHAR NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (syldenafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Sildenafil SymPhar nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SILDENAFIL SYMPHAR?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sildenafil SymPhar lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Sildenafil SymPhar i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Leku Sildenafil SymPhar nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Sildenafil SymPhar nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

JAK STOSOWAĆ SILDENAFIL SYMPHAR Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Sildenafil SymPhar nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje: azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu); leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, molsidomina); riocyguat.

JAK STOSOWAĆ SILDENAFIL SYMPHAR Z JEDZENIEM I PICIEM?

Przyjmowanie leku Sildenafil SymPhar w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu - aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Sildenafil SymPhar, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SILDENAFIL SYMPHAR W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Sildenafil SymPhar nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SILDENAFIL SYMPHAR?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Sildenafil SymPhar, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Sildenafil SymPhar i zwrócić się po pomoc medyczną w razie wystąpienia następujących objawów: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła; bóle w klatce piersiowej (nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej); nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody (jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); nagłe pogorszenie lub utrata wzroku; napady padaczkowe lub drgawki, objawy ciężkich reakcji skórnych (np. ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i wokół oczu, gorączka).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SILDENAFIL SYMPHAR?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

CZY SILDENAFIL SYMPHAR WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Sildenafil SymPhar może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Sildenafil SymPhar.

JAK PRZECHOWYWAĆ SILDENAFIL SYMPHAR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Tabletki do rozgryzania i żucia należy przechowywać w zewnętrznym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl