LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Sildenafil Aristo (Sildenafil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Sildenafil Aristo (OTC) tabletki powlekane 25 mg 4 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sildenafil Aristo (OTC) tabletki powlekane 50 mg 4 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
30,00
Cena
100% (zł):
30,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sildenafil Aristo

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Aristo Pharma Sp. z o.o.

Co zawiera lek Sildenafil Aristo?

Lek Sildenafil Aristo to tabletki powlekane w dwóch dawkach, które są dostępne bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 25 mg lub 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu). Tabletkę 50 mg można podzielić na dwie równe dawki.

Jak działa lek Sildenafil Aristo?

Syldenafil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować lek Sildenafil Aristo?

Lek Sildenafil Aristo jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn (impotencji); jest to niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu penisa wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

Jak stosować lek Sildenafil Aristo?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować większej ilości tabletek leku Sildenafil Aristo niż podano w ulotce dla pacjenta. Nie należy przyjmować leku Sildenafil Aristo jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, czyli syldenafil.

  • Dorośli mężczyźni
    Zalecana dawka początkowa to 25 mg syldenafilu. Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku to 50 mg. W przeciwnym razie lek Sildenafil Aristo w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg pacjent nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku. Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w dawce 25 mg pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego, nie należy stosować leku w dawce 50 mg. Lekarz może zalecić inny sposób dawkowania. Leku Sildenafil Aristo nie należy przyjmować częściej niż raz na dobę. Lek należy przyjąć około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
    Lek Sildenafil Aristo ułatwia osiągnięcie wzwodu tylko podczas stymulacji seksualnej. Czas potrzebny do wystąpienia działania leku różni się indywidualnie, zwykle wynosi od pół godziny do 1 godziny. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli lek nie pomaga w osiągnięciu wzwodu lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
  • Dzieci i młodzież
    Leku Sildenafil Aristo nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinni omówić stosowanie leku Sildenafil Aristo z lekarzem.

Sposób podawania

Lek można przyjmować jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Jeśli lek jest stosowany podczas obfitego posiłku, jego działanie może być opóźnione. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Kiedy lek Sildenafil Aristo nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (syldenafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Sildenafil Aristo nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane azotanami, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego; należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej ("ból w klatce piersiowej"); w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego); wykazano że syldenafil nasila działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek; jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. Nie należy stosować syldenafilu u pacjentów z ciężką chorobą serca lub wątroby, u pacjentów z niedawno przebytym udarem mózgu lub zawałem serca oraz z niskim ciśnieniem tętniczym krwi. Stosowanie tego leku jest przeciwwskazane, jeśli pacjent ma dziedziczną chorobę oczu (jak barwnikowe zwyrodnienie siatkówki - retinitis pigmentosa) lub jeśli pacjent kiedykolwiek utracił wzrok w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Sildenafil Aristo?

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu leku Sildenafil Aristo. Syldenafilu nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sildenafil Aristo pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w następujących przypadkach: chorowanie na niedokrwistość sierpowatokrwinkową, białaczkę, szpiczaka mnogiego; obecność deformacji penisa lub choroby Peyroniego; występowanie dolegliwości ze strony serca (lekarz oceni czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną); obecność choroby wrzodowej żołądka lub zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia); wystąpienie nagłego pogorszenia widzenia lub nagłej utraty wzroku (należy wówczas przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem). Syldenafilu nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Leku nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Lek Sildenafil Aristo nie jest przeznaczony dla kobiet. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Leku Sildenafil Aristo nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Przed zażyciem leku Sildenafil Aristo nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu.

Jak stosować lek Sildenafil Aristo z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy przyjmować leku Sildenafil Aristo jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli syldenafil. Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego - należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki (25 mg) syldenafilu. U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania; objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie syldenafil i leki alfa-adrenolityczne (ich występowanie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu syldenafilu) - w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania syldenafilu.

Jak stosować lek Sildenafil Aristo z jedzeniem i piciem?

Przyjmowanie leku Sildenafil Aristo podczas obfitego posiłku może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia jego działania. Zdolność do uzyskania wzwodu może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu - aby w pełni wykorzystać możliwości lecznicze leku Sildenafil Aristo, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed przyjęciem leku.

Czy można stosować lek Sildenafil Aristo w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Sildenafil Aristo nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Sildenafil Aristo?

Bardzo często może wystąpić ból głowy. Częste działania niepożądane leku to: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. Niezbyt często: wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oka, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, suchość w ustach, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie śluzówki nosa (katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (w tym zgaga), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca, uczucie zmęczenia. Rzadko występujące działania niepożądane to: omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.
Należy przerwać przyjmowanie leku Sildenafil Aristo i jak najszybciej zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli pojawią się następujące działania niepożądane: reakcja uczuleniowa (objawami mogą być: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła); ból w klatce piersiowej (jeśli bóle wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim, należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej); nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody (jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); nagłe pogorszenie lub utrata wzroku; ciężkie reakcje skórne (takie jak: ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i wokół oczu); napady padaczkowe lub drgawki.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Sildenafil Aristo?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku częściej mogą występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Dawki większe niż 100 mg nie powodują zwiększenia skuteczności leku.. W sytuacji przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy lek Sildenafil Aristo wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Sildenafil Aristo może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia - pacjent powinien poznać swoją reakcję na ten lek zanim rozpocznie prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać lek Sildenafil Aristo?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania tego leku.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Sildenafil Aristo - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem