LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Silimax (Silymarin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Silimax (OTC) kapsułki twarde 70 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Silimax

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm"

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 70 mg sylimaryny. 1 kapsułka zawiera 97,6 mg laktozy.

Wskazania

W stanach po uszkodzeniach wątroby spowodowanych zewnętrznymi czynnikami toksycznymi np. alkoholem, środkami ochrony roślin, toluenem, ksylenem, a także po uszkodzeniach spowodowanych działaniem produktów leczniczych.
Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
1 kapsułka 3 razy na dobę (210 mg sylimaryny na dobę). W przypadku nasilenia dolegliwości dawkę można zwiększyć do 2 kapsułek 2 razy na dobę (280 mg sylimaryny na dobę). Minimalna dawka wynosi 200 mg na dobę, a maksymalna 400 mg na dobę w przeliczeniu na sylibinę. Preparat jest skuteczny w przypadku systematycznego stosowania. Leczenie powinno trwać 4 tygodnie, a w stanach przewlekłych do 6 miesięcy.
Dzieci
Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat - nie zaleca się stosowania sylimaryny u dzieci w tej grupie wiekowej.
Sposób podawania
Preparat należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, lub na rośliny z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae).

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania sylimaryny, preparat nie jest przeznaczony do leczenia w okresie ciąży i karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Podczas stosowania dużych dawek preparatu może wystąpić słabe działanie przeczyszczające.

UWAGI
Preparatu nie stosuje się w leczeniu ostrych zatruć. W trakcie leczenia należy unikać kontaktu z substancjami toksycznymi dla wątroby. Terapia lekiem nie odnosi skutków jeśli w czasie jej stosowania nie unika się szkodliwych dla wątroby środków np. alkoholu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner