reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Simvastatinum Accord (Simvastatin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Simvastatinum Accord (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1,92 Cena 100% (zł): 1,92 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Simvastatinum Accord (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1,98 Cena 100% (zł): 1,98 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Simvastatinum Accord (Rp) tabletki powlekane 10 mg 100 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,40 Cena 100% (zł): 6,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Simvastatinum Accord (Rp) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,86 Cena 100% (zł): 3,86 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Simvastatinum Accord (Rp) tabletki powlekane 20 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,99 Cena 100% (zł): 3,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Simvastatinum Accord (Rp) tabletki powlekane 40 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,43 Cena 100% (zł): 7,43 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Simvastatinum Accord (Rp) tabletki powlekane 40 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,62 Cena 100% (zł): 7,62 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Simvastatinum Accord

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA LEK SIMVASTATINUM ACCORD?

1 tabletka powlekana Simvastatinum Accord zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg symwastatyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA LEK SIMVASTATINUM ACCORD?

Symwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenie lipidów we krwi.

KIEDY STOSOWAĆ LEK SIMVASTATINUM ACCORD?

Lek Simvastatinum Accord jest stosowany z niskocholesterolową dietą w następujących przypadkach:
- podwyższone stężenie cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia pierwotna) lub podwyższone stężenie tłuszczów we krwi (hiperlipidemia mieszana);
- choroba dziedziczna (homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna), która powoduje podwyższenie stężenia cholesterolu we krwi. Mogą być zastosowane także inne metody leczenia;
- choroba niedokrwienna serca lub wysokie ryzyko choroby niedokrwiennej serca (z powodu cukrzycy, udaru w przeszłości lub innych chorób naczyń krwionośnych). Lek może wydłużać życie w wyniku zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób serca, niezależnie od stężenia cholesterolu we krwi.
Podczas stosowania leku Simvastatinum Accord należy stosować właściwą dietę w celu obniżenia stężenia cholesterolu.

JAK STOSOWAĆ LEK SIMVASTATINUM ACCORD?

Dawkowanie leku Simvastatinum Accord, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Simvastatinum Accord należy przyjmować w godzinach wieczornych. Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU SIMVASTATINUM ACCORD?

W razie pominięcia dawki leku Simvastatinum Accord należy przyjąć kolejną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK SIMVASTATINUM ACCORD NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Simvastatinum Accord nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynną (symwastatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Simvastatinum Accord nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SIMVASTATINUM ACCORD?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Simvastatinum Accord lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Simvastatinum Accord i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi niewyjaśniony ból mięśni, tkliwość lub osłabienie mięśni. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu.

JAK STOSOWAĆ LEK SIMVASTATINUM ACCORD Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

JAK STOSOWAĆ LEK SIMVASTATINUM ACCORD Z JEDZENIEM I PICIEM?

Należy unikać spożywania soku grapefruitowego. Podczas przyjmowania leku Simvastatinum Accord należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK SIMVASTATINUM ACCORD W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie wolno stosować leku Simvastatinum Accord, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Simvastatinum Accord, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Simvastatinum Accord, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SIMVASTATINUM ACCORD?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Simvastatinum Accord, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Simvastatinum Accord i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów: reakcje alergiczne (takie jak obrzęk twarzy, języka i gardła, który może powodować trudności w oddychaniu; wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi; nieprawidłowe siniaczenie, wysypka skórna i obrzęk, pokrzywka, nadwrażliwość skóry na światło, gorączka, zaczerwienienie; objawy zespołu toczniopodobnego, w tym wysypka, zaburzenia stawów i zaburzenia krwinek); bóle mięśni, tkliwość, osłabienie lub kurcze mięśni; zapalenie wątroby z objawami takimi jak: zażółcenie skóry i oczu, świąd, ciemno zabarwiony mocz, jasno zabarwiony stolec, uczucie zmęczenia lub osłabienia, utrata apetytu; zapalenie trzustki, często z silnym bólem brzucha.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SIMVASTATINUM ACCORD?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

CZY LEK SIMVASTATINUM ACCORD WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie należy spodziewać się wpływu leku Simvastatinum Accord na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Należy wziąć pod uwagę, że u niektórych pacjentów po przyjęciu symwastatyny mogą wystąpić zawroty głowy.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SIMVASTATINUM ACCORD?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama