reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sirupus Kalii guajacolosulfonici (Sulfogaiacol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Sirupus Kalii guajacolosulfonici (OTC) syrop 60 mg/g 1 but. 125 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,50 Cena 100% (zł): 3,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sirupus Kalii guajacolosulfonici (OTC) syrop 60 mg/g 1 but. 200 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,30 Cena 100% (zł): 4,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sirupus Kalii guajacolosulfonici

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne "VIS" Sp. z o.o.

CO ZAWIERA SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI?

1 g leku Sirupus Kalii guajacolosulfonici zawiera 60 mg sulfogwajakolu. 5 ml syropu zawiera 360 mg sulfogwajakolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera alkohol.

KIEDY STOSOWAĆ SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI?

Lek Sirupus Kalii guajacolosulfonici jest stosowany w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych.

JAK STOSOWAĆ SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
10 ml syropu (1 łyżka stołowa) 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka) 3 razy na dobę. Leku Sirupus Kalii guajacolosulfonici nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

KIEDY SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Sirupus Kalii guajacolosulfonici nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (sulfogwajakol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniami mózgu, chorobami psychicznymi - ponieważ lek zawiera alkohol.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Sirupus Kalii guajacolosulfonici nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią ze względu na zawartość alkoholu.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI?

Bardzo rzadko występuje podrażnienie śluzówki przewodu pokarmowego.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici zawiera alkohol - stosowanie leku osłabia zdolność kierowania pojazdami, obsługi maszyn będących w ruchu, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

JAK PRZECHOWYWAĆ SIRUPUS KALII GUAJACOLOSULFONICI?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama