Dodaj do mojego indeksu leków »

Sirupus Plantaginis (Plantago lanceolata, Babka lancetowata) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Sirupus Plantaginis (OTC) syrop 647 mg/5 ml 1 but. 125 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,50 Cena 100% (zł): 5,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sirupus Plantaginis

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA SIRUPUS PLANTAGINIS

5 ml leku Sirupus Plantaginis zawiera 647 mg płynnego wyciągu z liści babki lancetowatej. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera nie więcej niż 5,5% (m/m) alkoholu.

KIEDY STOSUJE SIĘ SIRUPUS PLANTAGINIS

Lek Sirupus Plantaginis jest stosowany w nieżytach górnych dróg oddechowych i w przeziębieniu, a także pomocniczo w zapaleniu gardła.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
15 ml syropu 3 do 4 razy dziennie.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 3 do 4 razy dziennie.

KIEDY SIRUPUS PLANTAGINIS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Sirupus Plantaginis nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z babki lancetowatej) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli podczas stosowania leku pojawi się duszność, gorączka lub ropna plwocina należy skonsultować się z lekarzem. Obecność alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania leku Sirupus Plantaginis u dzieci, osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką. Nie należy stosować leku u osób z chorobą alkoholową.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Sirupus Plantaginis.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Zanotowano przypadki osobniczej nadwrażliwości na składniki zawarte w babce lancetowatej.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

Nie są znane objawy przedawkowania leku Sirupus Plantaginis.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Stosowanie leku Sirupus Plantaginis może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych