LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sirupus Tussipini D (Pinus silvestris+Foeniculum vulgare+Calcium) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Sirupus Tussipini D (OTC) syrop 1 but. 125 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,00 Cena 100% (zł): 4,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sirupus Tussipini D

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA SIRUPUS TUSSIPINI D?

100 g leku Sirupus Tussipini D zawiera 6,6 g wyciągu płynnego z pędów sosny, 1 g nalewki z owocu kopru włoskiego i 1 g pięciowodnego mleczanu wapnia. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera nie więcej niż 5,6% obj. alkoholu.

KIEDY STOSOWAĆ SIRUPUS TUSSIPINI D?

Lek Sirupus Tussipini D jest stosowany pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z kaszlem i gęstą wydzieliną.

JAK STOSOWAĆ SIRUPUS TUSSIPINI D?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
15 ml syropu 3 do 4 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci powyżej 6 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę. U dzieci w wieku od 4 do 6 lat lek można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem (lekarz ustala dawkowanie). Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 4 lat.

KIEDY SIRUPUS TUSSIPINI D NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Sirupus Tussipini D nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na którykolwiek ze składników leku lub na inne rośliny z rodziny selerowatych. Nie stosować w astmie oskrzelowej, ostrej niewydolności oddechowej. Nie stosować u pacjentów z chorobą wątroby.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SIRUPUS TUSSIPINI D?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem. Obecność alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania leku Sirupus Tussipini D u dzieci, osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką. Nie należy stosować leku u osób z chorobą alkoholową.

JAK STOSOWAĆ SIRUPUS TUSSIPINI D Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SIRUPUS TUSSIPINI D W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Sirupus Tussipini D u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SIRUPUS TUSSIPINI D?

Podczas stosowania leku Sirupus Tussipini D  mogą wystąpić reakcje alergiczne dotyczące skóry lub układu oddechowego.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SIRUPUS TUSSIPINI D?

Brak danych na temat przedawkowania leku Sirupus Tussipini D.

CZY SIRUPUS TUSSIPINI D WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak danych na temat wpływu leku Sirupus Tussipini D na upośledzenie sprawności psychofizycznej i zdolności do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ SIRUPUS TUSSIPINI D?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl