LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Skinsept Pur (Ethanol + Isopropyl alcohol + Benzyl alcohol)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Skinsept Pur (OTC) roztwór na skórę 46 g + 27 g + 1 g/100 g 1 but. 350 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,00 Cena 100% (zł): 26,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Skinsept Pur (OTC) roztwór na skórę 46 g + 27 g + 1 g/100 g 1 but. 1000 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,00 Cena 100% (zł): 35,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Skinsept Pur (OTC) roztwór na skórę 46 g + 27 g + 1 g/100 g 1 kanister 5 l 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 149,50 Cena 100% (zł): 149,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Skinsept Pur

Ecolab Sp. z o.o.

SKŁAD
100 g roztworu na skórę zawiera: 46 g etanolu (96% zdenaturowany), 27 g alkoholu izopropylowego i 1 g alkoholu benzylowego.

Wskazania

Preparat stosuje się do przedoperacyjnego odkażania skóry oraz do odkażania skóry przed wykonywaniem iniekcji, punkcji, szczepień, pobrań krwi i zmian opatrunku.

Dawkowanie

Odkażanie skóry przed operacjami i punkcjami
Nierozcieńczony roztwór preparatu nanieść przy pomocy sterylnego tamponu na skórę, rozprowadzić po powierzchni skóry, odczekać 1 minutę aż do wyschnięcia. Przy zagrożeniu wirusem HBV czynność odkażania należy powtórzyć oraz przedłużyć czas działania do 2 minut.
Odkażanie skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, zmianą opatrunku
Partię skóry spryskać przed wkłuciem i odczekać 15 sekund. Celem poszerzenia spektrum działania o wirusy przedłużyć czas działania do 1 minuty. Przy zagrożeniu wirusem HBV przedłużyć czas działania do 2 minut powtórnie spryskując skórę.
Sposób podawania
Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Roztwór stosuje się w stanie nierozcieńczonym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparat nie może być stosowany: do dezynfekcji otwartych ran o dużej powierzchni; do dezynfekcji błon śluzowych; w okolicy oczu; u noworodków urodzonych przedwcześnie.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących przenikania etanolu, alkoholu izopropylowego i alkoholu benzylowego do mleka ludzkiego.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: nieznaczna suchość skóry i podrażnienie skóry (zaczerwienienie, pieczenie). Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości. Pary preparatu mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

UWAGI
Preparatu nie należy stosować do odkażania kikuta pępowiny u noworodków. Ostrożnie stosować u noworodków urodzonych o czasie i jedynie w sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na procedurę odkażania. Stosować ostrożnie na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu. Unikać kontaktu preparatu z oczami.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner