LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Slow-Mag (Magnesium)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Slow-Mag (OTC) tabletki dojelitowe 64 mg Mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,50 Cena 100% (zł): 18,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Slow-Mag

Ethifarm Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 64 mg jonów magnezu w postaci sześciowodnego chlorku magnezu.

Wskazania

Niedobory magnezu.

Dawkowanie

Dorośli
Zapobiegawczo: zazwyczaj 2 tabletki na dobę (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem).
W stwierdzonym niedoborze magnezu: 6 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem.
Dzieci w wieku powyżej 6 lat
Według zaleceń lekarza.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hipermagnezemia. Znaczne niedociśnienie tętnicze. Zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Niewydolność nerek. Miastenia.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, m.in. biegunka.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner