LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Snup (Xylometazoline)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Snup (OTC) aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml 1 but. 10 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,80 Cena 100% (zł): 14,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Snup

Stada Arzneimittel AG

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. 1 dawka aerozolu zawiera 0,09 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

Wskazania

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat
Krótkotrwałe, objawowe leczenie niedrożności nosa spowodowanej zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok przynosowych.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat
1 dawka aerozolu do nosa do każdego nozdrza, w zależności od potrzeby do 3 razy na dobę. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Preparatu nie wolno stosować dłużej niż 7 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Przed ponownym zastosowaniem preparatu należy odczekać kilka dni.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Preparat jest przeznaczony do stosowania donosowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa, z wyjątkiem badań diagnostycznych w celu rozpoznania wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa lub zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa. Stan po zabiegu przezklinowego usunięcia przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W okresie ciąży ksylometazolinę należy stosować wyłącznie po dokładnej ocenie korzyści do ryzyka (nie wolno przekroczyć zalecanej dawki ksylometazoliny). Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie ksylometazoliną, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dzieci oraz korzyści wynikające z leczenia dla kobiety (nie wolno przekraczać zalecanej dawki ksylometazoliny).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: uczucie pieczenia i suchość błony śluzowej nosa, kichanie. Niezbyt często: przekrwienie z odbicia po odstawieniu produktu, krwawienie z nosa; reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, wysypki skórne, świąd). Rzadko: kołatanie serca, tachykardia; nadciśnienie tętnicze; nudności. Bardzo rzadko: niepokój, bezsenność, omamy (głównie u dzieci), senność lub ospałość (głównie u dzieci); ból głowy, drgawki (szczególnie u dzieci); zaburzenia rytmu serca; zmęczenie. Długotrwałe i nadmierne stosowanie preparatu może powodować przekrwienie reaktywne lub przekrwienie z odbicia.

UWAGI
Ksylometazolina może być stosowana tylko po dokładnej ocenie korzyści do ryzyka w następujących przypadkach: pacjenci leczeni inhibitorami MAO lub innymi lekami, które mogą podwyższać ciśnienie krwi; zwiększone ciśnienie śródgałkowe, zwłaszcza w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania; ciężkie choroby układu krążenia (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze); guz chromochłonny; zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca); porfiria; rozrost gruczołu krokowego. Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia infekcji aerozol do nosa powinien być stosowany tylko przez jedną osobę.
Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w przypadku stosowania go zgodnie z zaleceniami.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner