Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Solderol (Colecalciferol - vitamin D3, Cholekalcyferol - witamina D3) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Solderol (Rp) tabletki powlekane 1000 j.m. 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,20 Cena 100% (zł): 22,20 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Solderol: tabletki powlekane (1000 j.m.) 30 szt.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Preparat witaminy D3.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg koncentratu cholekalcyferolu (co odpowiada 25 mcg cholecalcyferolu = 1000 j.m. witaminy D3). 1 tabletka zawiera 74,4 mg laktozy jednowodnej i 1,75 mg sacharozy.

WSKAZANIA
Leczenie niedoboru witaminy D.
Zapobieganie niedoborowi witaminy D u pacjentów z grup dużego ryzyka.
Jako uzupełnienie swoistego leczenia osteoporozy u pacjentów z niedoborem witaminy D lub u pacjentów z ryzykiem niedoboru witaminy D.
Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży.

DAWKOWANIE
Dawka powinna być ustalana indywidualnie w oparciu o stopień koniecznej suplementacji witaminy D. Preparat jest przeznaczony do codziennej suplementacji. Podczas leczenia witaminą D, podaż wapnia i fosforu ma kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia witaminą D, przyzwyczajenia żywieniowe pacjenta powinny zostać uważnie ocenione przez lekarza, a zawartość sztucznie dodawanej witaminy D w pewnych rodzajach żywności wzięta pod uwagę.
Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież
Osteoporoza
W leczeniu wspomagającym osteoporozy zalecana jest dawka dobowa 800-1000 j.m. lub odpowiadająca jej dawka tygodniowa 7000 j.m., lub dawka miesięczna 30 000 j.m. witaminy D. U osób w podeszłym wieku, osłabionych, szczególnie narażonych na ryzyko upadku i złamań, należy rozważyć dawkę dobową 2000 j.m. Pacjenci powinni otrzymywać dodatkowo preparaty wapnia, jeżeli zawartość w diecie nie jest wystarczająca.
Ciężki niedobór witaminy D (stężenie w surowicy < 25 nmol/l lub < 10 ng/ml) u dorosłych i osób w podeszłym wieku
800-4000 j.m. na dobę do 12 tygodni, zależnie od stopnia niedoboru i odpowiedzi na leczenie.
Niedobór witaminy D (stężenie w surowicy 25-50 nmol/l lub 10-20 ng/ml) u dorosłych i osób w podeszłym wieku. Długotrwałe leczenie podtrzymujące po leczeniu niedoboru u dorosłych i osób w podeszłym wieku. Profilaktyka niedoboru witaminy D
800-1600 j.m. na dobę.
Ciężki niedobór i niedobór witaminy D u młodzieży w wieku 12-18 lat
800 j.m. na dobę zależnie od stopnia niedoboru i odpowiedzi na leczenie. Preparat można stosować jedynie pod nadzorem lekarza.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Preparat może być podawany niezależnie od posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Stany organizmu lub choroby związane z hiperkalcemią i (lub) hiperkalciurią. Wapniowa kamica nerkowa, nefrokalcynoza, hiperwitaminoza D. Ciężka niewydolność nerek.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Zalecana dawka dobowa dla kobiet w ciąży wynosi 400 j.m.; u kobiet z niedoborem witaminy D konieczne mogą być większe dawki. Dawka dobowa witaminy D w czasie ciąży nie może przekraczać 600 j.m. U kobiet w ciąży należy unikać przedawkowania witaminy D3. Preparat może być stosowany w czasie karmienia piersią. Witamina D i jej metabolity przenikają do mleka, co należy brać to pod uwagę podając dodatkowo witaminę D dziecku.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: hiperkalcemia i hiperkalciuria. Rzadko: świąd, wysypka i pokrzywka. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk krtani.

UWAGI
W czasie leczenia dawka powinna być ustalana indywidualnie dla pacjenta w oparciu o regularne (początkowo co tydzień, następnie raz na 2-4 tygodnie) badania stężenia wapnia w osoczu. Podczas długotrwałego leczenia, stężenie wapnia w surowicy, wydalanie wapnia z moczem i czynność nerek powinny być monitorowane poprzez pomiar stężenia kreatyniny w surowicy; monitorowanie jest szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku, przyjmujących jednocześnie glikozydy nasercowe lub leki moczopędne i w przypadku hiperfosfatemii, jak również u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem kamicy. W przypadku hiperkalciurii (ponad 300 mg (7,5 mmol)/24 h) lub oznak zaburzeń czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z sarkoidozą ze względu na ryzyko zwiększonego metabolizmu witaminy D do jej czynnej postaci; należy regularnie kontrolować stężenie wapnia we krwi i moczu.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychSolderol (Rp) tabletki powlekane 1000 j.m. 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 34,60 Cena 100% (zł): 34,60 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Solderol (Rp) tabletki powlekane 7000 j.m. 4 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,50 Cena 100% (zł): 20,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Solderol (Rp) tabletki powlekane 7000 j.m. 8 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,60 Cena 100% (zł): 31,60 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Solderol (Rp) tabletki powlekane 30000 j.m. 1 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,50 Cena 100% (zł): 20,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Solderol (Rp) tabletki powlekane 30000 j.m. 2 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,60 Cena 100% (zł): 31,60 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie