LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Solifenacin Mylan (Solifenacin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Solifenacin Mylan (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 45,00 Cena 100% (zł): 45,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Solifenacin Mylan (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 53,00 Cena 100% (zł): 53,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Solifenacin Mylan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan S.A.S.

Co zawiera lek Solifenacin Mylan?

Lek Solifenacin Mylan występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg lub 10 mg bursztynianu solifenacyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa lek Solifenacin Mylan?

Solifenacyna zmniejsza czynność nadreaktywnego pęcherza moczowego, co umożliwia dłuższe odstępy w korzystaniu z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu moczowym.

Kiedy stosować lek Solifenacin Mylan?

Lek Solifenacin Mylan jest stosowany w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Do objawów tych należą: epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu bez wcześniejszych sygnałów; częstomocz lub moczenie się związane z tym, że pacjent nie zdążył skorzystać z toalety.

Jak stosować lek Solifenacin Mylan?

Dawkowanie leku Solifenacin Mylan, sposób jego przyjmowania i czas leczenia ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy przyjmować w całości, popijając płynem; nie należy rozkruszać tabletki.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Solifenacin Mylan?

W razie niezastosowania dawki leku w zwykłym czasie należy zastosować ją jak najszybciej, chyba że jest to czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Solifenacin Mylan nie może być stosowany?

Leku Solifenacin Mylan nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (solifenacynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Solifenacin Mylan nie należy stosować u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Solifenacin Mylan?

Przed przepisaniem leku Solifenacin Mylan lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad, w czasie którego przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem oraz podejmie decyzję o zastosowaniu leczenia i określi zasady kontroli leczenia. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku.

Jak stosować lek Solifenacin Mylan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Solifenacin Mylan w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem na temat możliwości stosowania leku Solifenacin Mylan.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Solifenacin Mylan?

Działania niepożądane dotyczące stosowania leku Solifenacin Mylan są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli w trakcie leczenia pojawią się jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Solifenacin Mylan i niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli pojawią się objawy obrzęku naczynioruchowego z trudnościami z oddychaniem, objawy nagłej alergii lub ciężkiej reakcji skórnej (np. powstawanie pęcherzy i złuszczanie się skóry).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Solifenacin Mylan?

W razie zastosowania zbyt dużej dawki leku lub przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Solifenacin Mylan wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Solifenacyna może powodować niewyraźne widzenie, a niekiedy także senność lub uczucie zmęczenia - jeśli wystąpią jakiekolwiek z tych działań niepożądanych, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać lek Solifenacin Mylan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama