LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Solinco (Solifenacin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Solinco (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,11 Cena 100% (zł): 18,17 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Solinco (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,34 Cena 100% (zł): 34,45 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Solinco

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

+Pharma Arzneimittel GmbH

Co zawiera Solinco?

Lek Solinco występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg lub 10 mg bursztynianu solifenacyny. Lek zawiera laktozę - pacjenci, u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Solinco?

Solifenacyna zmniejsza aktywność pęcherza nadreaktywnego, co zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu i umożliwia wydłużenie czasu do kolejnego skorzystania z toalety.

Kiedy stosować lek Solinco?

Lek Solinco stosuje się w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego, do których należą: parcia naglące (przypadki niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu), częste oddawanie moczu i nietrzymanie moczu, związane z tym, że pacjent nie zdążył skorzystać z toalety.

Jak stosować lek Solinco?

Lekarz określa dawkę leku Solinco, sposób przyjmowania oraz czas trwania leczenia.
Sposób podawania
Lek można przyjmować podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając płynem, np. szklanką wody; tabletki nie należy rozgniatać.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Solinco?

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować więcej niż jedną dawkę leku dziennie. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Solinco nie może być stosowany?

Leku Solinco nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (solifenacynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Solinco nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Solinco?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Solinco lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem oraz zadecyduje czy lek może być zastosowany i przedstawi jak będzie wyglądała kontrola leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku.

Jak stosować lek Solinco z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Solinco w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz określa możliwość zastosowania leku Solinco w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Solinco?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Solinco są przedstawione w ulotce dołączonej do jego opakowania. Jeśli podczas leczenia pojawią się jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Solinco i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego z problemami z oddychaniem, a także reakcja anafilaktyczna lub ciężka reakcja skórna (np. powstawanie pęcherzy i złuszczanie naskórka).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Solinco?

W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek leku lub przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy Solinco wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Solinco może powodować niewyraźne widzenie, rzadziej senność lub uczucie zmęczenia - jeśli pojawią się takie działania niepożądane, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Jak przechowywać lek Solinco?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner