LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Solvetusan (Levodropropizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Solvetusan (OTC) syrop 60 mg/10 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,00 Cena 100% (zł): 23,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Solvetusan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA SOLVETUSAN?

10 ml syropu Solvetusan zawiera 60 mg lewodropropizyny. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, alkohol benzylowy - mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera małe ilości alkoholu.

jak działa solvetusan?

Lewodropropizyna działa przeciwkaszlowo i znosi skurcz oskrzeli.

kiedy stosować solvetusan?

Lek Solvetusan jest wskazany do objawowego leczenia suchego (nieproduktywnego) kaszlu.

jak stosować solvetusan?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza. Leku Solvetusan nie należy przyjmować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli
10 ml syropu Solvetusan do 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 2 lat: z masą ciała 10-20 kg - 3 ml syropu Solvetusan 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin; z masą ciała 20-30 kg - 5 ml syropu Solvetusan 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin.
Leku Solvetusan nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Zaleca się przyjmowanie leku Solvetusan między posiłkami. Do butelki z syropem dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie między innymi 3 ml, 5 ml i 10 ml syropu.

kiedy solvetusan nie może być stosowany?

Leku Solvetusan nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewodropropizynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Solvetusan nie powinny przyjmować osoby z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (takimi jak zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek). Lek Solvetusan nie może być stosowany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku solvetusan?

Jeśli po upływie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Solvetusan stosuje się w leczeniu objawowym suchego (nieproduktywnego) kaszlu, stąd może być przyjmowany tylko w okresie oczekiwania na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) na efekt leczenia choroby, która powoduje ten kaszel. W przypadku stosowania leku Solvetusan u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ dostępne są dowody odnośnie zmiany wrażliwości na wiele leków w tej grupie pacjentów. Zalecana jest ostrożność, jeśli lek Solvetusan jest stosowany przez osoby z ciężką niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny < 35 ml/min).

jak stosować solvetusan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Zaleca się zachowanie ostrożności, jeśli jednocześnie z lewodropropizyną są przyjmowane leki uspokajające.

czy można stosować solvetusan w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Solvetusan jest przeciwwskazany do stosowania przez kobiety w ciąży lub planujące ciążę, oraz przez kobiety karmiące piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku solvetusan?

Bardzo rzadko mogą wystąpić takie działania niepożądane jak: pokrzywka, rumień, osutka, swędzenie, reakcje skórne; bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka; ogólne złe samopoczucie; zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie; zaburzenia pracy serca (takie jak: kołatania serca, częstoskurcz), obniżenie ciśnienia tętniczego; drażliwość, senność, depersonalizacja (poczucie obcości samego siebie); duszność, kaszel, obrzęk śluzówki układu oddechowego; astenia (ogólne osłabienie organizmu) i osłabienie kończyn dolnych.
Należy przerwać stosowanie leku Solvetusan i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: reakcja uczuleniowa występująca do 20 minut od przyjęcia leku (z takimi objawami jak wysypka, obrzęk twarzy, ust lub gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi, wolne lub szybkie tętno, bladość, niepokój, pocenie się, zawroty głowy, utrata przytomności, zatrzymanie oddechu i pracy serca); obrzęk naczynioruchowy (z takimi objawami jak nagły obrzęk warg, języka, gardła, twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu); ciężkie reakcje skórne (takie jak pokrzywka, świąd) lub choroby skóry np. przebiegające z tworzeniem się pęcherzy; zaburzenia rytmu serca (takie jak nierówna praca serca); śpiączka hipoglikemiczna; omdlenie; drgawki.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku solvetusan?

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

czy solvetusan wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W rzadkich przypadkach lek Solvetusan może powodować senność - pacjenci przyjmujący lek, którzy zamierzają prowadzić pojazdy lub obsługiwać urządzenia mechaniczne powinni, powinni zachować ostrożność.

jak przechowywać solvetusan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl