LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Soolantra (Ivermectin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Soolantra (Rp) krem 10 mg/g 1 tuba 15 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 56,00 Cena 100% (zł): 56,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Soolantra

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Galderma Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Soolantra?

Lek Soolantra występuje w postaci kremu na skórę i jest dostępny na receptę.
1 g kremu zawiera 10 mg iwermektyny. Lek zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy - mogą powodować kontaktowe zapalenie skóry. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry.

Jak działa Soolantra?

Iwermektyna jest lekiem przeciwzapalnym.

Kiedy stosować lek Soolantra?

Lek Soolantra jest stosowany w leczeniu krostek i grudek występujących w trądziku różowatym u dorosłych.

Jak stosować lek Soolantra?

Dawkowanie leku Soolantra, sposób stosowania i czas stosowania ustala lekarz. Należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza.
Sposób podawania
Lek Soolantra jest przeznaczony tylko do stosowania na skórę twarzy u osób dorosłych; nie należy go stosować na innych częściach ciała. Należy uważać, aby krem nie dostał się do nosa, jamy ustnej lub do oka. Jeśli krem przypadkowo dostanie się do oczu lub w okolice oczu, powiek, warg, jamy ustnej lub śluzówki, należy natychmiast przemyć te miejsca dużą ilością wody. Po każdorazowym zastosowaniu kremu należy umyć ręce.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Soolantra?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Soolantra nie może być stosowany?

Leku Soolantra nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (iwermektynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Soolantra nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Soolantra?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Soolantra lekarz oceni przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem, podejmie decyzję o zastosowaniu leku oraz przedstawi zalecenia dotyczące kontroli leczenia. Jeśli wystąpi pogorszenie objawów trądziku różowatego, należy powiadomić o tym lekarza. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku.

Jak stosować lek Soolantra z innymi lekami lub kosmetykami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy stosować kosmetyków (takich jak kremy do twarzy lub inne elementy makijażu) przed codziennym zastosowaniem leku Soolantra - kosmetyki te można zastosować po wyschnięciu naniesionego kremu.

Czy można stosować lek Soolantra w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Soolantra u kobiet w ciąży lub karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Soolantra?

Działania niepożądane leku Soolantra są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Soolantra?

W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana dawka dobowa lub przypadkowego połknięcia leku (np. przez dziecko) należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Soolantra wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Soolantra nie wykazuje wpływu lub wykazuje niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Soolantra?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu tuby lek może być stosowany przez 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama