LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Soyfem (Glycine soya) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Soyfem (OTC) tabletki powlekane 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,40 Cena 100% (zł): 21,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Soyfem (OTC) tabletki powlekane 100 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,20 Cena 100% (zł): 35,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Soyfem Forte (OTC) tabletki powlekane 230,8 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 43,50 Cena 100% (zł): 43,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Soyfem

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

CO ZAWIERA SOYFEM LUB SOYFEM FORTE?

Soyfem
1 tabletka powlekana Soyfem zawiera 100 mg wyciągu suchego z nasion soi, co odpowiada 26 mg zespołu izoflawonów, w przeliczeniu na genisteinę.
Soyfem Forte
1 tabletka powlekana Soyfem Forte zawiera 230,8 mg wyciągu suchego z nasion soi, co odpowiada 60 mg zespołu izoflawonów, w przeliczeniu na genisteinę.

jak działa soyfem?

Wyciąg z nasion soi zawiera w swoim składzie głównie izoflawony (genisteinę, daidzeinę) oraz białka sojowe. Przypuszczalny mechanizm działania zakłada, że izoflawony sojowe (m.in. genisteina i daidzeina) posiadają zdolność wiązania się z receptorami estrogenowymi.

kiedy stosować soyfem lub soyfem forte?

Lek Soyfem jest wskazany do stosowania u kobiet w okresie przekwitania w celu łagodzenia takich objawów jak: uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju.

jak stosować soyfem lub soyfem forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przekraczać 2 lat stosowania leku.
Dorosłe pacjentki
SOYFEM
Zalecana dawka to 1-2 tabletki Soyfem dwa razy na dobę, rano i wieczorem.
SOYFEM FORTE
Zalecana dawka to 1-2 tabletki Soyfem Forte raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Lek Soyfem nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.
Sposób podawania
Lek najlepiej przyjmować w trakcie posiłku, popijając tabletkę płynem.

kiedy soyfem lub soyfem forte nie może być stosowany?

Leku Soyfem nie należy podawać pacjentkom z uczuleniem (nadwrażliwością) na soję, olej sojowy, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Soyfem, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku soyfem?

Jeśli po upływie 3 miesięcy objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Soyfem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała nowotwór piersi oraz jeśli występuje lub kiedykolwiek występował przerost endometrium (nadmierny rozrost śluzówki macicy).

jak stosować soyfem z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować soyfem lub soyfem forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Soyfem ani Sofem Forte w okresie ciąży i karmienia piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku soyfem?

Dotychczas nie stwierdzono działań niepożądanych w wyniku stosowania leku Soyfem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku soyfem?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

czy soyfem wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Soyfem nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać soyfem lub soyfem forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl