LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Spasticol (Atropa belladonna + Papaverine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Spasticol (Rp) czopki 15 mg + 40 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,70 Cena 100% (zł): 13,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Spasticol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Farmina Sp. z o.o.

Co zawiera Spasticol?

Lek Spasticol występuje w postaci czopków i jest dostępny na receptę.
1 czopek zawiera: 15 mg wyciągu suchego standaryzowanego z liścia pokrzyku oraz 40 mg chlorowodorku papaweryny.

Jak działa Spasticol?

Lek Spasticol  zawiera 2 substancje czynne o działaniu rozkurczowym - atropinę zawartą w wyciągu z liścia pokrzyku oraz papawerynę.

Kiedy stosować Spasticol?

Lek Spasticol jest stosowany w stanach skurczowych w obrębie jamy brzusznej, w kolce nerkowej i żółciowej.

Jak stosować Spasticol?

Dawkowanie leku Spasticol, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy stosować doodbytniczo.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Spasticol?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Spasticol nie może być stosowany?

Leku Spasticol nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (atropinę i papawerynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Spasticol?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Spasticol lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki.

Jak stosować Spasticol z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Spasticol w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Spasticol u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Spasticol?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Spasticol, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Spasticol?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Czy Spasticol wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek zawiera atropinę - ze względu na wywoływane przez nią zaburzenia widzenia, podczas stosowania leku Spasticol nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn aż do zakończenia leczenia.

Jak przechowywać Spasticol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner