Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Spiriva (Tiotropium bromide, Bromek tiotropium) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Spiriva (Rp) proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 10 µg/dawkę dostarczoną 30 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 67,02 / 39,45 Cena 100% (zł): 138,81 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Spiriva: proszek do inhalacji w kapsułkach twardych (10 µg/dawkę dostarczoną) 30 szt.

Boehringer Ingelheim International GmbH
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek do stosowania miejscowego w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych o działaniu cholinolitycznym.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 18 mcg tiotropium w postaci jednowodnego mikronizowanego bromku tiotropiowego - 22,5 mcg. Dawka dostarczona (uwalniana z ustnika aparatu do inhalacji HandiHaler) zawiera 10 mcg tiotropium. 1 kapsułka zawiera 5,5 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Tiotropium jest wskazany jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym w celu złagodzenia objawów u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

DAWKOWANIE
Dorośli
Zaleca się inhalację zawartości 1 kapsułki raz na dobę, o tej samej porze każdego dnia, za pomocą aparatu do inhalacji HandiHaler. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.
Dzieci i młodzież
Preparatu nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży. Preparat nie ma zastosowania u dzieci i młodzieży w POChP. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu w leczeniu mukowiscydozy u dzieci i młodzieży.
Osoby w podeszłym wieku
Pacjenci w podeszłym wieku mogą stosować bromek tiotropiowy w zalecanej dawce.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą stosować bromek tiotropiowy w zalecanej dawce.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą stosować bromek tiotropiowy w zalecanej dawce. U pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny =< 50 ml/min) bromek tiotropiowy należy stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewana korzyść dla pacjenta przewyższa potencjalne ryzyko. Brak długoterminowego doświadczenia dotyczącego stosowania bromku tiotropiowego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Kapsułek nie należy połykać. Preparat może być inhalowany wyłącznie za pomocą aparatu do inhalacji HandiHaler. W celu zapewnienia właściwego sposobu stosowania preparatu, lekarz lub inny wykwalifikowany pracownik służby zdrowia powinien przeszkolić pacjenta w zakresie prawidłowego stosowania inhalatora.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, atropinę lub jej pochodne (takie jak ipratropium, czy oksytropium) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią nie jest zalecane; decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią, bądź o kontynuowaniu lub przerwaniu stosowania preparatu należy podjąć, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka, wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikające ze stosowania preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: suchość błony śluzowej jamy ustnej. Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia smaku; niewyraźne widzenie; migotanie przedsionków; zapalenie gardła, dysfonia, kaszel; choroba refluksowa przełyku, zaparcia, kandydoza jamy ustnej i gardła; wysypka skórna; bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, zatrzymanie moczu. Suchość błony śluzowej jamy ustnej obserwowana w trakcie leczenia przeciwcholinergicznego, może po dłuższym czasie powodować próchnicę zębów.

UWAGI
Bromku tiotropiowego nie należy stosować jako doraźnego leczenia ostrych napadów skurczu oskrzeli. Należy zachować ostrożność podczas stosowania bromku tiotropiowego u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, rozrostem gruczołu krokowego lub niedrożnością szyi pęcherza moczowego. Nie wolno dopuścić, aby podczas inhalacji bromek tiotropiowy dostał się do oczu.
Jeżeli podczas stosowania preparatu wystąpią zawroty głowy, niewyraźne widzenie lub ból głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychSpiriva (Rp) proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 10 µg/dawkę dostarczoną 30 szt. + inhalator 75+: S Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 72,64 / 45,07 Cena 100% (zł): 144,43 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Spiriva (Rp) proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 10 µg/dawkę dostarczoną 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 525,00 Cena 100% (zł): 525,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie