LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Spirytus Hibitanowy ATS (Chlorhexidine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Spirytus Hibitanowy 0,5% ATS (OTC) płyn na skórę 5 mg/g 1 but. 1000 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,00 Cena 100% (zł): 24,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Spirytus Hibitanowy ATS

Laboratorium Farmaceutyczne "Labpharm - ATS" Anna Szost, Tadeusz Szost

SKŁAD
100 g płynu na skórę zawiera 0,5 g diglukonianu chloroheksydyny. Preparat zawiera etanol 760 g/l.

Wskazania

Odkażanie rąk personelu medycznego, skóry pacjentów, oraz pola operacyjnego przed zabiegami chirurgicznymi.

Dawkowanie

Dawkowanie: nie jest określone, stosowanie doraźne.
Sposób podania
Roztwór przygotowany jest do bezpośredniego użycia; stosować bez rozcieńczania do odkażania rąk personelu medycznego, skóry pacjentów przed iniekcjami i zabiegami chirurgicznymi oraz do odkażania pola operacyjnego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparatu nie należy stosować do odkażania błon śluzowych jamy ustnej i w ginekologii. Nie stosować na otwarte rany i oparzenia. Nie stosować u niemowląt i małych dzieci.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w czasie ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Opisano rzadkie przypadki fotodermatozy i podrażnienia skóry. U osób nadwrażliwych na diglukonian chloroheksydyny mogą rzadko wystąpić reakcje alergiczne w postaci rumienia, wysypki lub kontaktowego zapalenia skóry.

UWAGI
Przy kontakcie z roztworami mydła, jonami chlorkowymi i detergentami anionowymi aktywność diglukonianu chloroheksydyny zmniejsza się. Preparat jest łatwopalny.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner