LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi (Methylrosaniline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
1% Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi (OTC) płyn na skórę 10 mg/g 1 but. 20 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,80 Cena 100% (zł): 3,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
2% Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi (OTC) płyn na skórę 20 mg/g 1 but. 20 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,80 Cena 100% (zł): 3,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEMI"

CO ZAWIERA SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI?

1 g płynu zawiera 10 mg lub 20 mg chlorku metylorozanilinowego (fioletu gencjanowego). Lek zawiera etanol.

JAK DZIAŁA SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI?

Fiolet gencjanowy jest środkiem odkażającym.

KIEDY STOSOWAĆ SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI?

Odkażanie i dezynfekcja w stanach zapalnych skóry, ranach sączących i owrzodzeniach.

JAK STOSOWAĆ SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zmienione chorobowo miejsca na skórze przetrzeć wacikiem nasączonym płynem Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

KIEDY SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fiolet gencjanowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany z powodu maskowania stanu urazu. Nie stosować w razie głębokich i rozległych uszkodzeń skóry, wymagających doraźnej pomocy chirurgicznej. Nie stosować na śluzówki.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Chronić oczy przed kontaktem z płynem. Lek Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi barwi skórę i ubrania.

JAK STOSOWAĆ SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Stosowanie leku Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi w okresie ciąży lub karmienia piersią zleca lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI?

Mogą wystąpić reakcje alergiczne u osób nadwrażliwych.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI?

W razie przypadkowego spożycia leku (np. przez dziecko) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl