Dodaj do mojego indeksu leków »

Starazolin RED (Antazoline+Naphazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Starazolin RED (OTC) krople do oczu, roztwór 5 mg + 0,25 mg/ml 2 but. 5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Starazolin RED

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" Pruszków

CO ZAWIERA STARAZOLIN RED?

1 ml roztworu Starazolin RED zawiera 5 mg siarczanu antazoliny i 0,25 mg azotanu nafazoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

JAK DZIAŁA STARAZOLIN RED?

Lek Starazolin RED zawiera antazolinę (działającą przeciwalergicznie) i nafazolinę (obkurczającą rozszerzone naczynia krwionośne). Lek usuwa miejscowe objawy zapalenia spojówek (zaczerwienienie, podrażnienie, ból, pieczenie, łzawienie), zwłaszcza jeśli ich przyczyną jest uczulenie.

KIEDY STOSOWAĆ STARAZOLIN RED?

Lek Starazolin RED jest stosowany w ostrych stanach zapalnych spojówek w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia oczu oraz w podrażnieniu spojówek spowodowanym stosowaniem soczewek kontaktowych, narażeniem na słońce, dymem papierosowym, kontaktem z wodą na pływalni itp.

JAK STOSOWAĆ STARAZOLIN RED?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 6 lat
1-2 krople leku Starazolin RED do każdego oka; w razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Lek można stosować do 3-4 razy na dobę. Bez zalecenia lekarza leku Starazolin RED nie należy stosować dłużej niż przez 3-5 dni.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka ani innych powierzchni. Jeśli jednocześnie stosuje się inne leki do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut odstępu pomiędzy zakraplaniem kolejnych leków. Maści do oczu powinny być zastosowane jako ostatnie.

KIEDY STARAZOLIN RED NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Starazolin RED nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (antazolinę i nafazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z wąskim kątem. Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na leki adrenomimetyczne.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU STARAZOLIN RED?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Starazolin RED powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z chorobami układu krążenia, nadczynnością tarczycy, cukrzycą, przerostem gruczołu krokowego oraz osoby w podeszłym wieku. Leku Starazolin RED nie należy stosować w przypadku przewlekłego zapalenia spojówek; może on być stosowany krótko w przypadku zaostrzenia przewlekłego zapalenia spojówek. Stosowanie leku Starazolin RED dłużej niż 5 dni lub częściej niż co 3 godziny jest niewskazane z powodu ryzyka efektu „z odbicia’, prowadzącego wtórnie do nasilenia przekrwienia. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien porozumieć się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 15 minut od jego zakroplenia.

JAK STOSOWAĆ STARAZOLIN RED Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nafazoliny nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami MAO i przez 14 dni po zakończeniu ich stosowania. Nafazolina może nasilać działanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Lek może wchodzić w interakcje z innymi lekami podawanymi miejscowo, stosowanymi w leczeniu jaskry.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ STARAZOLIN RED W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Starazolin RED może być stosowany w ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem. U kobiet karmiących piersią lek Starazolin RED należy stosować ostrożnie.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU STARAZOLIN RED?

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: senność, ospałość, ból i zawroty głowy, pieczenie, świąd, przekrwienie spojówki, zaburzenia widzenia, ból oka, zwiększenie ciśnienia tętniczego, nudności. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnego przekrwienia (efekt „z odbicia”).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU STARAZOLIN RED?

Nie ma danych dotyczących ostrego przedawkowania leku Starazolin RED. Długotrwałe lub zbyt częste podawanie leku u dzieci może doprowadzić do zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, obniżenia temperatury ciała, a nawet śpiączki. Przypadkowe wypicie zawartości butelki może wyjątkowo spowodować nagłe obniżenie ciśnienia krwi, przyspieszenie czynności serca.

CZY STARAZOLIN RED WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Starazolin RED może zaburzać zdolność widzenia - należy go stosować ostrożnie u osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny.

JAK PRZECHOWYWAĆ STARAZOLIN RED?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek może być stosowany przez 4 tygodnie po pierwszym otwarciu butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych