Dodaj do mojego indeksu leków »

Starazolin RED (Antazoline+Naphazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Starazolin RED (OTC) krople do oczu, roztwór 5 mg + 0,25 mg/ml 2 but. 5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Starazolin RED

Informacja dla pacjenta

Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" Pruszków

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 5 mg siarczanu antazoliny i 0,25 mg azotanu nafazoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

WSKAZANIA
Ostre stany zapalne spojówek w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia oczu.
Podrażnienia spojówek spowodowane stosowaniem soczewek kontaktowych, narażeniem na słońce, dymem papierosowym, kontaktem z wodą na pływalni itp.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
1-2 krople do worka spojówkowego, w razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Preparat stosować do 3-4 razy na dobę. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.
Sposób podawania
Miejscowo do worka spojówkowego. Jeśli jednocześnie stosuje się inne leki podawane do worka spojówkowego, należy zachować 5-minutowy odstęp pomiędzy podaniem stosowanych leków. Maści do oczu powinny być zawsze zastosowane jako ostatnie.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jaskra z wąskim kątem. Nadwrażliwość na leki adrenomimetyczne.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu. Stosowanie preparatu u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: przemijające objawy dotyczące spojówki (pieczenie, świąd, zaburzenia widzenia oraz przekrwienie spojówki), ból oka; senność, ospałość, ból i zawroty głowy; zwiększenie ciśnienia tętniczego; nudności. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnego przekrwienia (efekt "z odbicia").

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem leku, należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.
Preparat może przemijająco upośledzać zdolność widzenia i dlatego powinien być stosowany ostrożnie u osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych