LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Starazolin (Tetryzoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Starazolin (OTC) krople do oczu 0,5 mg/ml 2 but. 5 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Starazolin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

CO ZAWIERA STARAZOLIN?

1 ml kropli Starazolin zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

jak działa starazolin?

Tetryzolina zastosowana do worka spojówkowego powoduje zwężenie małych naczyń krwionośnych i zmniejszenie przekrwienia i obrzęku spojówek. Łagodzi objawy, takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.

kiedy stosować starazolin?

Lek Starazolin jest stosowany w leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi, takimi jak kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak katar sienny i uczulenie na pyłki traw.

jak stosować starazolin?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2 lat
Zwykle wkrapla się 1 do 2 kropli leku Starazolin do każdego oka 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci
Leku Starazolin nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do oka. Nie należy dotykać końcówki zakraplacza do jakiejkolwiek powierzchni.

kiedy starazolin nie może być stosowany?

Leku Starazolin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tetryzolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Stosowanie tetryzoliny jest przeciwwskazane u osób z jaskrą, szczególnie z wąskim kątem lub innymi ciężkimi schorzeniami oczu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku starazolin?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Stosowanie leku Starazolin powinno się odbywać po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści i zagrożeń u pacjentów z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (np. z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnerczy) i (lub) zaburzeniami metabolicznymi (np. cukrzycą, nadczynnością tarczycy), leczonych inhibitorami MAO (również w okresie do 10 dni od zakończenia ich przyjmowania) i innymi lekami mogącymi podwyższać ciśnienie krwi, jak również u chorych na suchy nieżyt nosa, zapalenie rogówki i spojówek oraz jaskrę. Lek należy stosować jedynie w przypadkach niewielkiego podrażnienia oczu. Podrażnienie lub zaczerwienienie spowodowane poważnymi schorzeniami oczu, takimi jak zakażenie, obecność ciała obcego lub chemiczne uszkodzenie rogówki, wymagają pomocy lekarza. W przypadku wystąpienia silnego bólu oka, bólu głowy, zaniku widzenia, nagłego pojawienia się ruchomych plam w polu widzenia, nagłego zaczerwienienia oczu, bólu wywołanego światłem lub podwójnego widzenia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Tetryzolina nie jest skuteczna w leczeniu reakcji alergicznych typu późnego, takich jak np. zapalenie kontaktowe spojówek i skóry powiek. Należy unikać długotrwałego stosowania leku, zwłaszcza u dzieci. Przed zakropleniem leku Starazolin należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego nie jest zalecane.

jak stosować starazolin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
U pacjentów przyjmujących leki będące inhibitorami MAO oraz inne leki mogące podwyższać ciśnienie tętnicze krwi, tetryzolina powinna być stosowana po konsultacji z lekarzem. Podczas jednoczesnego stosowania środków znieczulających, insuliny, siarczanu atropiny czy propranololu z tetryzoliną może nasilać się wpływ tych leków na układ krążenia. W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu należy zachować 15-minutową przerwę pomiędzy zakropleniami.

czy można stosować starazolin w ciąży i okresie karmienia piersią?

Stosowanie leku Starazolin przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią jest możliwe jedynie po starannym rozważeniu przez lekarza zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku starazolin?

Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: reaktywne przekrwienie, pieczenie śluzówek, suchość śluzówek, działania ogólne (np. kołatanie serca, ból głowy, drżenia, osłabienie, nadmierna potliwość i podwyższenie ciśnienia tętniczego). Może wystąpić niewyraźne widzenie, podrażnienie spojówek lub - rzadko - rozszerzenie źrenic. Często obserwuje się występowanie ogólnych działań sympatykomimetycznych leku. Bardzo rzadko donoszono o występowaniu nadmiernego rogowacenia nabłonka spojówek z zamknięciem punktów łzowych i nadmiernym łzawieniem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku starazolin?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zwykle spotykanymi objawami przedawkowania tetryzoliny są: rozszerzenie źrenic, nudności, sinica, zwiększenie ciepłoty ciała, kurcze mięśni, przyspieszone bicie serca, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie pracy serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne.
W przypadku połknięcia leku przez niemowlę lub małe dziecko istnieje ryzyko zatrucia. Podanie doustne leku może powodować działanie hamujące ośrodkowy układ nerwowy, którego objawami są: senność, obniżenie temperatury ciała, wolna akcja serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, bezdech i śpiączka.

czy starazolin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W rzadkich przypadkach po zastosowaniu leku Starazolin może wystąpić rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie - w takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn będących w ruchu.

jak przechowywać starazolin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek w butelce należy zużyć w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia butelki. Lek w pojemnikach jednorazowych należy zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl