LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja LISTOPAD 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Starelltec Alergia (Olopatadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Starelltec Alergia (OTC) krople do oczu, roztwór 1 mg/ml 1 but. 5 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 41,00 Cena 100% (zł): 41,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Starelltec Alergia

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

CO ZAWIERA LEK STARELLTEC ALERGIA?

1 ml roztworu Starelltec Alergia zawiera 1 mg olopatadyny w postaci chlorowodorku. Lek nie zawiera środków konserwujących.

JAK DZIAŁA LEK STARELLTEC ALERGIA?

Olopatadyna zmniejsza nasilenie reakcji uczuleniowych.

KIEDY STOSOWAĆ LEK STARELLTEC ALERGIA?

Lek Starelltec Alergia jest przeznaczony do leczenia objawów ocznych (świąd, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk powiek i spojówek) u pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Lek Starelltec Alergia może być stosowany tylko u osób dorosłych.

JAK STOSOWAĆ LEK STARELLTEC ALERGIA?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Zalecana dawka to 1 kropla leku Starelltec Alergia do oka lub oczu, dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Należy zachować co najmniej 8 godzin przerwy pomiędzy zakropleniem dawek. Lek należy stosować zgodnie z podanym dawkowaniem, chyba że lekarz zaleci inne dawkowanie. Czas leczenia wynosi do 2 tygodni. Jeśli jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do 4 miesięcy po konsultacji lekarskiej. Nie należy stosować leku Starelltec Alergia  dłużej niż 4 miesiące.
Dzieci i młodzież
Leku Starelltec Alergia nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Sposób podawania
Lek Starelltec Alergia należy stosować wyłącznie jako krople do oczu. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

KIEDY LEK STARELLTEC ALERGIA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Starelltec Alergia nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (olopatadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU STARELLTEC ALERGIA?

Jeśli po upływie 3 dni stosowania leku Starelltec Alergia objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Starelltec Alergia należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.

JAK STOSOWAĆ LEK STARELLTEC ALERGIA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY LEK STARELLTEC ALERGIA MOŻNA STOSOWAĆ W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie należy stosować leku Starelltec Alergia w czasie ciąży ani podczas karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU STARELLTEC ALERGIA?

Podczas stosowania leku Starelltec Alergia często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka; ból głowy, nieprzyjemny smak w ustach, suchość śluzówki nosa, zmęczenie. Niezbyt często: zaburzenia rogówki, zapalenie powierzchni oka z uszkodzeniem jego powierzchni lub bez uszkodzenia, wydzielina z oka, nadwrażliwość na światło, niewyraźne lub ograniczone widzenie, kurcz powiek, uczucie dyskomfortu w oku, świąd oka, zaburzenia spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku, zwiększone wytwarzanie łez, zaczerwienienie lub obrzęk powiek, nieprawidłowości w obrębie powiek, zaczerwienienie oka; zapalenie śluzówki nosa, zawroty głowy, nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zapalenie skóry, uczucie pieczenia skóry, suchość skóry. Mogą także wystąpić: obrzęk rogówki, obrzęk oka, zapalenie spojówek, zmiana wielkości źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek; nadwrażliwość, obrzęk twarzy, senność, duszność, zapalenie zatok, nudności, wymioty, zapalenie skóry i jej zaczerwienienie, ogólne osłabienie, złe samopoczucie.
Należy przerwać leczenie lekiem Starelltec Alergia i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji alergicznej, w tym problemy z oddychaniem, obrzęk gardła lub twarzy.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU STARELLTEC ALERGIA?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy przemyć oko (oczy) letnią wodą. Nie zakraplać następnych kropli do czasu nadejścia pory podania kolejnej dawki leku.

CZY LEK STARELLTEC ALERGIA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Przez pewien czas po zakropleniu leku Starelltec Alergia widzenie może być niewyraźne - nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn do poprawy stanu widzenia.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK STARELLTEC ALERGIA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek może być stosowany przez 90 dni po pierwszym otwarciu butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl