Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Stoperan Plus (Loperamide+Simeticone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Stoperan Plus (OTC) tabletki 2 mg + 125 mg 6 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Stoperan Plus: tabletki (2 mg + 125 mg) 6 szt.

US Pharmacia Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Lek przeciwbiegunkowy w połączeniu z lekiem przeciw wzdęciom.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu i symetykon w ilości odpowiadającej 125 mg dimetykonu.

WŁAŚCIWOŚCI
Loperamid pomaga zmniejszyć biegunkę poprzez zwolnienie nadmiernej aktywności jelita, natomiast symetykon rozbija i rozprasza nagromadzone gazy, które powodują kurcze brzucha i wzdęcia.

WSKAZANIA
Krótkotrwałe leczenie ostrej biegunki z takimi objawami, jak kurcze brzucha, wzdęcia i oddawanie nadmiernej ilości gazów.

DAWKOWANIE
Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Początkowo należy zażyć 2 tabletki, a następnie 1 tabletkę po każdym luźnym stolcu. Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki na dobę. Jeśli nie ma poprawy po 2 dniach, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Młodzież w wieku od 12 do 18 lat
Początkowo należy zażyć 1 tabletkę, a następnie 1 tabletkę po każdym luźnym stolcu. Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki na dobę. Jeśli nie ma poprawy po 2 dniach, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Dzieci
Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lek należy stosować ostrożnie.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

PRZECIWWSKAZANIA
Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (loperamid i symetykon) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma wysoką gorączkę (powyżej 38 st. C) lub występuje krew w kale; jeśli pacjent ma ostry rzut choroby zapalnej jelit, takiej, jak wrzodziejące zapalenie jelit; jeśli pacjent ma ciężką biegunkę po przyjmowaniu antybiotyków; jeśli pacjent ma zaparcie lub wzdęcia brzucha. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zastosowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem. Leczenie biegunki tym lekiem jest leczeniem wyłącznie objawowym. W niektórych przypadkach konieczne może być leczenie przyczyny biegunki - należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub nasilają. U pacjentów z ciężką biegunką może wystąpić odwodnienie i nadmierna utrata elektrolitów - należy uzupełniać niedobory wody i soli mineralnych. U pacjentów z AIDS należy przerwać stosowanie leku przy pierwszych objawach wzdęcia brzucha. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta zaburzenia czynności wątroby, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, a także o lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu następujących leków: chinidyna, itrakonazol lub ketokonazol, gemfibrozyl, rytonawir, desmopresyna.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ
Lekarz powinien dokładnie rozważyć przewidywane korzyści dla zdrowia matki względem potencjalnego ryzyka wiążącego się ze stosowaniem leku przez kobiety w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze. Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nudności lub zmiany odczuwania niektórych smaków. Niezbyt często: senność, zaparcie, wysypka. Inne działania niepożądane to wymioty, niestrawność, zatwardzenie, wiatry, zawroty głowy, utrata lub zmniejszenie świadomości.
Przedawkowanie loperamidu: mogą wystąpić: osłupienie, zaburzenia koordynacji ruchowej, senność, zwężenie źrenic, nadmierne napięcie mięśniowe, depresja oddechowa (spłycenie i zwolnienie oddechu), zatrzymanie moczu oraz niedrożność jelit (objawiająca się bólem brzucha, wymiotami, wzdęciami i zaparciem).
W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie działania.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN
Lek może powodować zawroty głowy, zmęczenie lub senność - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeśli wystąpią takie objawy.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych