Dodaj do mojego indeksu leków »

Stoperan Plus (Loperamide+Simeticone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Stoperan Plus (OTC) tabletki 2 mg + 125 mg 6 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Stoperan Plus

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

US Pharmacia Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu i symetykon w ilości odpowiadającej 125 mg dimetykonu.

WSKAZANIA
Leczenie ostrej biegunki u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat oraz dolegliwości w obrębie brzucha, towarzyszących ostrej biegunce, związanych z nadmiernym gromadzeniem gazów, takich jak wzdęcia, kurcze i oddawanie nadmiernej ilości gazów.

DAWKOWANIE
Dorośli
Początkowa dawka to 2 tabletki, a następnie 1 tabletka po każdym luźnym stolcu. Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki na dobę. Preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 2 dni.
Młodzież w wieku od 12 do 18 lat
Początkowa dawka to 1 tabletka, a następnie 1 tabletka po każdym luźnym stolcu. Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki na dobę. Preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 2 dni.
Dzieci
Nie stosować preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u osób w wieku podeszłym.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby preparat należy stosować ostrożnie ze względu na spowolnienie metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u osób z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować, popijając płynem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostra czerwonka, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką. Ostry rzut wrzodziejącego zapalenia jelit. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit, związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Preparatu nie należy stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Leczenie preparatem należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Jeśli to możliwe, należy unikać stosowania preparatu podczas pierwszego trymestru ciąży, jednak może on być stosowany w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Preparat może być stosowany podczas karmienia piersią, kiedy dietetyczne środki są niewystarczające i wskazane jest polekowe zahamowanie motoryki jelit.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: nudności, zaburzenia smaku. Niezbyt często: senność; zaparcie; wysypka. Ponadto mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny i reakcja anafilaktoidalna); utrata świadomości, obniżony poziom świadomości, zawroty głowy; rozszerzenie okrężnicy (w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy), niedrożność jelita, ból brzucha, wymioty, powiększenie obwodu brzucha, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem gazów; obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd; zatrzymanie moczu.

UWAGI
U pacjentów leczonych loperamidem zgłaszano zmęczenie, zawroty głowy lub senność. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, jeśli wystąpią takie objawy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych