LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Stoperan (Loperamide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Stoperan (OTC) kapsułki twarde 2 mg 8 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,50 Cena 100% (zł): 9,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Stoperan (OTC) kapsułki twarde 2 mg 18 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11.80 Cena 100% (zł): 11.80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Stoperan

Informacja dla pacjenta

US Pharmacia Sp. z o.o.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. Preparat zawiera laktozę jednowodną i żółcień chinolinową.

WSKAZANIA
Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Biegunka ostra: pierwsza dawka 2 kapsułki (4 mg), a następnie 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu; nie należy stosować dawki większej niż 8 kapsułek (16 mg) na dobę.
Biegunka przewlekła: początkowo 1 kapsułka (2 mg) 2 razy na dobę; w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 4-6 kapsułek (8-12 mg) na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 9 do 12 lat
Biegunka ostra: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu; nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.
Biegunka przewlekła: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu; nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 8 lat
Biegunka ostra: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu; nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.
Biegunka przewlekła: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu; nie należy stosować dawki większej niż 2 kapsułki (4 mg) na dobę.
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby preparat należy stosować ostrożnie z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Stany, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie preparatem należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Niedrożność jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostra czerwonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy stosować preparatu u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie zaleca się stosowania preparatu w pierwszym trymestrze ciąży, a w drugim i trzecim trymestrze preparat może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy przewidywana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla matki i płodu. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo rzadko: ból i zawroty głowy, zmęczenie, senność; ból brzucha, wzdęcia brzucha, zaparcia, nudności i wymioty, niedrożność jelit, rozszerzenie okrężnicy (w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy), wzdęcia z oddawaniem wiatrów i niestrawność, suchość w jamie ustnej; wysypka, pokrzywka i świąd; obrzęk naczynioruchowy, wysypka pęcherzowa (w tym zespół Stevens-Johnsona, rumień wielopostaciowy i martwica toksyczno-rozpływna naskórka); reakcje alergiczne, niekiedy ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny i reakcje przypominające anafilaksję; zatrzymanie moczu. Wiele zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem loperamidu jest częstymi objawami zespołów biegunkowych (dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów).

UWAGI
W przebiegu biegunki leczonej loperamidem mogą wystąpić zmęczenie, zawroty głowy lub senność - należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl