LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Succus Hyperici PhytoPharm (Hypericum perforatum)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Succus Hyperici PhytoPharm (OTC) płyn doustny 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,30 Cena 100% (zł): 8,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Succus Hyperici PhytoPharm

Phytopharm Klęka S.A.

SKŁAD
Preparat zawiera sok ze świeżego ziela dziurawca stabilizowany etanolem. Preparat zawiera 25-35% v/v etanolu. Dawka jednorazowa preparatu (2,5 ml) zawiera 0,6 g etanolu.

Wskazania

Niestrawność.

Dawkowanie

Dorośli
3 razy dziennie po 2,5 ml preparatu rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody. Jeśli objawy nie ustąpią po 7 dniach stosowania preparatu, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Uszkodzenie wątroby np. w wyniku choroby alkoholowej, po zatruciach (ze względu na zawartość etanolu). U osób po transplantacji organów oraz zakażonych wirusem HIV otrzymujących inhibitory proteazy-1 (np. indynawir). Nadwrażliwość na promienie UV.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowanie preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, niepokój, zmęczenie, ból głowy, reakcje alergiczne, reakcje fototoksyczne.

UWAGI
Przyjmowanie preparatów z dziurawca (induktor izoenzymów cytochromu P450) może powodować osłabienie działania niektórych leków. Nie należy stosować preparatu z: cyklosporyną, indynawirem i innymi inhibitorami proteazy-1 lub inhibitorami transkryptazy, warfaryną, digoksyną, teofiliną, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Sok z dziurawca może osłabiać działanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne w czasie stosowania preparatu, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji.
Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Z tego względu nie należy prowadzić pojazdów bezpośrednio po przyjęciu preparatu; należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner