LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sudafed XyloSpray dla dzieci (Xylometazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Sudafed XyloSpray dla dzieci (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,70 Cena 100% (zł): 19,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sudafed XyloSpray HA dla dzieci (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,20 Cena 100% (zł): 22,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sudafed XyloSpray dla dzieci

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

McNeil Healthcare Ireland Ltd.

CO ZAWIERA SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI LUB SUDAFED XYLOSPRAY HA DLA DZIECI?

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Lek Sudafed XyloSpray dla dzieci zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

JAK DZIAŁA SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI?

Chlorowodorek ksylometazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar.

KIEDY STOSOWAĆ SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI LUB SUDAFED XYLOSPRAY HA DLA DZIECI?

Krótkotrwałe leczenie przekrwienia śluzówki nosa z wodnistą wydzieliną z nosa, występującego w przebiegu przeziębienia lub zapalenia zatok.

JAK STOSOWAĆ SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI LUB SUDAFED XYLOSPRAY HA DLA DZIECI?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat
1 dawka aerozolu Sudafed XyloSpray dla dzieci lub Sudafed XyloSpray HA dla dzieci do każdego otworu nosowego, do 3 razy dziennie, nie dłużej niż przez 5-7 dni. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dzieci w wieku poniżej 2 lat
Leku Sudafed XyloSpray dla dzieci lub Sudafed XyloSpray HA dla dzieci nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa - również w zapaleniu ucha środkowego. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI LUB SUDAFED XYLOSPRAY HA DLA DZIECI NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Sudafed XyloSpray dla dzieci nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ksylometazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Sudafed XyloSpray dla dzieci u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI?

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku u dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Sudafed XyloSpray dla dzieci u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku Sudafed XyloSpray dla dzieci powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania), z ciężkimi chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), z guzem chromochłonnym nadnerczy, z zaburzeniami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca), z rozrostem gruczołu krokowego. Lek może być stosowany wyłącznie po dokładnym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego stosowaniem u pacjentów leczonych inhibitorami MAO lub innymi lekami, które mogą powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Stosowanie ksylometazoliny w dawkach większych niż zalecane lub przez okres dłuższy niż zalecany może doprowadzić do reaktywnego przekrwienia śluzówki nosa i rezultacie do polekowego zapalenia śluzówki nosa i zaniku śluzówki nosa.

JAK STOSOWAĆ SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ksylometazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie należy stosować leku Sudafed XyloSpray dla dzieci w trakcie ciąży. Pacjentki karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się z lekarzem.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI?

Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle oraz suchość śluzówki nosa. Rzadko: ból głowy, wzrost ciśnienia, nerwowość, nudności, zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, przejściowe zaburzenia widzenia i ogólne reakcje alergiczne. Może wystąpić nasilenie objawów zapalenia zatok lub śluzówki nosa po zaprzestaniu stosowania leku. Stosowanie leku Sudafed XyloSpray dla dzieci przez czas dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do wtórnego polekowego zapalenia śluzówki nosa.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu ksylometazoliny mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości, nadmierne uspokojenie u dzieci.

CZY SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie wykazano wpływu leku Sudafed XyloSpray dla dzieci stosowanego w zalecanych dawkach na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ SUDAFED XYLOSPRAY DLA DZIECI LUB SUDAFED XYLOSPRAY HA DLA DZIECI?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu opakowania lek Sudafed XyloSpray dla dzieci należy zużyć w ciągu 20 tygodni. Po pierwszym otwarciu opakowania lek Sudafed XyloSpray HA dla dzieci należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl