Dodaj do mojego indeksu leków »

Sudafed XyloSpray (Xylometazoline, Ksylometazolina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Sudafed XyloSpray (OTC) aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,00 Cena 100% (zł): 18,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sudafed XyloSpray dla dzieci (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,70 Cena 100% (zł): 19,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sudafed XyloSpray HA (OTC) aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,00 Cena 100% (zł): 17,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sudafed XyloSpray HA dla dzieci (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,20 Cena 100% (zł): 22,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sudafed XyloSpray

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

McNeil Products Ltd. C/O Johnson & Johnson Ltd.

CO ZAWIERA SUDAFED XYLOSPRAY

Sudafed XyloSpray, Sudafed XyloSpray HA
1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Lek Sudafed XyloSpray zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.
Sudafed XyloSpray dla dzieci, Sudafed XyloSpray HA dla dzieci
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Lek Sudafed XyloSpray dla dzieci zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Chlorowodorek ksylometazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar.

KIEDY STOSUJE SIĘ SUDAFED XYLOSPRAY

Sudafed XyloSpray, Sudafed XyloSpray HA
Zmniejszenie obrzęku śluzówki nosa w ostrym zapaleniu śluzówki, w naczynioruchowym zapaleniu śluzówki oraz w alergicznym zapaleniu śluzówki nosa.
Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem.
Sudafed XyloSpray dla dzieci, Sudafed XyloSpray HA dla dzieci
Krótkotrwałe leczenie przekrwienia śluzówki nosa z wodnistą wydzieliną z nosa, występującego w przebiegu przeziębienia lub zapalenia zatok.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Sudafed XyloSpray, Sudafed XyloSpray HA
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni. Powtórne stosowanie leku można rozpocząć po kilkudniowej przerwie. W sprawie okresu stosowania leku u dzieci należy zasięgnąć porady lekarza. Leku Sudafed XyloSpray lub Sudafed XyloSpray HA nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sudafed XyloSpray dla dzieci, Sudafed XyloSpray HA dla dzieci
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do 3 razy dziennie, nie dłużej niż przez 5-7 dni. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku Sudafed XyloSpray dla dzieci lub Sudafed XyloSpray HA dla dzieci nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa - również w zapaleniu ucha środkowego. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY SUDAFED XYLOSPRAY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ksylometazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku u dorosłych lub po 3 dniach stosowania leku u dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania), z ciężkimi chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), z guzem chromochłonnym nadnerczy, z zaburzeniami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca), z rozrostem gruczołu krokowego. Lek może być stosowany wyłącznie po dokładnym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego stosowaniem u pacjentów leczonych inhibitorami MAO lub innymi lekami, które mogą powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Stosowanie ksylometazoliny w dawkach większych niż zalecane lub przez okres dłuższy niż zalecany może doprowadzić do reaktywnego przekrwienia śluzówki nosa i rezultacie do polekowego zapalenia śluzówki nosa i zaniku śluzówki nosa.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ksylometazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie należy stosować leku w trakcie ciąży. Pacjentki karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się z lekarzem.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle oraz suchość śluzówki nosa. Rzadko: ból głowy, wzrost ciśnienia, nerwowość, nudności, zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, przejściowe zaburzenia widzenia i ogólne reakcje alergiczne. Może wystąpić nasilenie objawów zapalenia zatok lub śluzówki nosa po zaprzestaniu stosowania leku. Stosowanie leku przez czas dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do wtórnego polekowego zapalenia śluzówki nosa.

PRZEDAWKOWANIE LEKU
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu ksylometazoliny mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości, nadmierne uspokojenie u dzieci.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie wykazano wpływu leku stosowanego w zalecanych dawkach na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu opakowania lek Sudafed XyloSpray należy zużyć w ciągu 24 tygodni. Po pierwszym otwarciu opakowania lek Sudafed XyloSpray HA należy zużyć w ciągu 12 miesięcy. Po pierwszym otwarciu opakowania lek Sudafed XyloSpray dla dzieci należy zużyć w ciągu 20 tygodni. Po pierwszym otwarciu opakowania lek Sudafed XyloSpray HA dla dzieci należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych